2018, том 80, №3

doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj80.03

Експериментальні праці 

Мікробіом ґрунту пралісових екосистем Закарпаття
Симочко Л.Ю., Калініченко А.В.

Mikrobiol. Z. 2018; 80(3):3-14.
doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj80.03.003

Резюме | Повний текст (PDF, англ)


Взаємодія бактерій з твердими матеріалами та наноматеріалами як основа нових біотехнологій
Курдиш І.К.

Mikrobiol. Z. 2018; 80(3):15-28. Ukrainian.
doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj80.03.015

Резюме | Повний текст (PDF, укр)


Поліфазний таксономічний аналіз та біологічно активні сполуки штаму Pseudomonas sp. 2303
Клочко В.В., Чугунова К.О., Авдєєва Л.В.

Mikrobiol. Z. 2018; 80(3):29-39. Russian.
doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj80.03.029

Резюме | Повний текст (PDF, рос)


Зміни жирнокислотного складу клітин Сhlorobium limicola IMB K-8 за впливу купрум (II) сульфату
Сегін Т., Гнатуш С., Масловська О., Василів О.

Mikrobiol. Z. 2018; 80(3):40-52.
doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj80.03.040

Резюме | Повний текст (PDF, англ)


Генетичне профілювання фітопатогенних бактерій роду Pseudomonas – збудників мокрого водянистого гниття люпину
Данкевич Л.А., Патика В.П.

Mikrobiol. Z. 2018; 80(3):53-65. Ukrainian.
doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj80.03.053

Резюме | Повний текст (PDF, укр)


Здатність мікроскопічних грибів, рекомендованих для оцінки грибостійкості технічних матеріалів, утворювати гідролітичні ферменти
Чуєнко А.І., Письменна Ю.Б.

Mikrobiol. Z. 2018; 80(3):66-76.
doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj80.03.066

Резюме | Повний текст (PDF, англ)


Активність супероксиддисмутази та ензимів аскорбат-глутатіонового циклу у симбіотичних системах Glycine maxBradyrhizobium japonicum за дії посухи
Маменко Т.П., Хоменко Ю.О., Коць С.Я.

Mikrobiol. Z. 2018; 80(3):77-89. Ukrainian.
doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj80.03.077

Резюме | Повний текст (PDF, укр)


Ентомопатогенні бактерії Bacillus thuringiensis – регулятор чисельності нутового мінера (Liriomyza cicerina Rd.) в біоценозі
Лісовий М.М., Таран О.П., Дем’янюк О.С.

Mikrobiol. Z. 2018; 80(3):90-102. Ukrainian.
doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj80.03.090

Резюме | Повний текст (PDF, укр)


Поширені вірусні хвороби, що загрожують вирощуванню зернових культур в Україні
Снігур Г.О., Петренко С.М., Кот Т.Г., Шевченко О.В., Поліщук В.П.

Mikrobiol. Z. 2018; 80(3):103-114.
doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj80.03.103

Резюме | Повний текст (PDF, англ)


Огляди літератури 

Перспективи використання мікробних поверхнево-активних речовин у рослинництві
Пирог Т.П., Палійчук О.І., Іутинська Г.О., Шевчук Т.А.

Mikrobiol. Z. 2018; 80(3):115-135. Ukrainian.
doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj80.03.115

Резюме | Повний текст (PDF, укр)