Mikrobiol. Z. 2018; 80(2):104-116. Ukrainian.
doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj80.02.104

Диференційна чутливість мікобактерій до хлорних дезінфектантів

Палій А.П.

Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини НАМН України
вул. Пушкінська, 83, Харків, 61023, Україна

Мета. Вивчити бактерицидні властивості хлорних дезінфікуючих препаратів до різних видів мікобактерій та провести порівняльну оцінку стійкості культур мікроорганізмів до їх дії. Методи. Об’єктами досліджень були 16 культур різних видів мікобактерій з колекції збудників інфекційних хвороб тварин Національного наукового центру «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини» (м. Харків). Як модельні дезінфектанти застосовували препарати «Хлорантоїн» та «Біохлор» за різних концентрацій та експозицій. Результати. Проведеними експериментами встановлено, що стійкість мікобактерій до одного і того ж дезінфектанту варіює в межах одного виду. До дезінфектанту «Біохлор» найбільш резистентними є M. scrofulaceum, M. intracellulare, M. fortuitum, а до дії препарату «Хлорантоїн» найбільш стійкою виявилась культура M. fortuitum. Враховуючи середньостатистичні показники, доведено, що епізоотичний ізолят збудника туберкульозу M. bovis виявляє вищу резистентність до бактерицидної дії дезінфікуючих препаратів порівняно з референтною культурою M. bovis штам Vallee. Тривала дія хлорних дезінфектантів на мікробну клітину зумовлює незворотні зміни не лише внутрішніх (цитоплазма, нуклеоїд), але і зовнішніх (клітинна стінка, цитоплазматична мембрана) структур мікобактерій. Аналіз розподілення культур мікобактерій за усередненими значеннями ступеня їх стійкості до дії розчинів різних дезінфікуючих препаратів при фіксованій експозиції показав, що найбільшою стійкістю володіють мікобактерії видів M. scrofulaceum, M. intracellulare, M. fortuitum, M. avium. Висновок. Стійкість мікобактерій до одного і того ж дезінфектанту варіює в межах одного виду, що необхідно враховувати при розробці та застосуванні протимікробних засобів. Комплексний підхід до пошуку і використання нових засобів дезінфекції з урахуванням динаміки загибелі бактерій за впливу різних дезінфікуючих препаратів надає змогу вдосконалити режими та схеми проведення дезінфекції, контролю її якості в загальному комплексі протиепізоотичних заходів.

Ключові слова:  мікобактерії, дезінфектант, «Хлорантоїн», «Біохлор», концентрація, експозиція, стійкість, бактерицидна дія.

Повний текст (PDF, укр)