Mikrobiol. Z. 2018; 80(2):56-66. Ukrainian.
doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj80.02.056

Ліпополісахарид Pantoea agglomerans 9649: хімічна характеристика та біологічна активність

Булигіна Т.В., Варбанець Л.Д., Пасічник Л.А.

Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
вул. Академіка Заболотного, 154, Київ, 03143, Україна

Мета. Виділити ліпополісахарид (ЛПС) із бактеріальних клітин штаму Pantoea agglomerans 9649, провести хімічну ідентифікацію, дослідити його біологічну активність, а також встановити серологічні взаємозв’язки з іншими штамами даного виду. Методи: Кількісно вміст вуглеводів визначали методом Дюбуа; нуклеїнових кислот − Спіріна; білка − Лоурі; 2-кето-3-дезоксиоктонової кислоти – Осборна. Моносахаридний та жирнокислотний склад аналізували на хромато-масспектрометричній системі Agilent 6890N/5973 inert. Чутливість мікробних культур P. agglomerans до поліміксину B визначали диско-дифузійним методом. Антигенну активність ЛПС досліджували методом подвійної імунодифузії в агарі за Оухтерлоні, а адгезивну активність − експрес-методом по Брилісу. Результати та висновки: З клітин P. agglomerans 9649 був виділений та хімічно охарактеризований ліпополісахарид. У вуглеводній частині переважали такі моносахариди, як рамноза (36,47 %), маноза (20,17 %), гептоза (14,87 %) та глюкоза (13,57 %). У складі ліпідної частини досліджуваного ЛПС були ідентифіковані насичені, мононенасичені та гідроксикислоти із довжиною ланцюга від С12 до С16. Оскільки штам P. agglomerans 9649 чутливий до поліміксину В, можна зробити припущення, що ЛПС не містить у структурі ліпіду А такий замісник, як 4-аміно-4-дезокси-L-арабінозу. Результати термометрії показали, що досліджуваний ЛПС проявляв пірогенну дію. Антисироватка до досліджуваного штаму, крім гомологічного ЛПС, реагувала із ЛПС штаму П1а, що вказує на наявність у них спільних антигенних детермінант та приналежність даних штамів до однієї серогрупи. Досліджуваний ЛПС знижує індекс адгезивності, що свідчить про можливу конкуренцію між молекулами P. agglomerans 9649 та адгезинами E. coli F-50, які задіяні на еритроцитах кроля.

Ключові слова: Pantoea agglomerans, ліпополісахарид, моносахаридний та жирнокислотний склад, 4-аміно-4-дезокси-L-арабіноза, серологічна та адгезивна активність.

Повний текст (PDF, укр)