Mikrobiol. Z. 2018; 80(2):28-43. Russian.
doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj80.02.028

β-Мананазна активність дріжджів, виділених в Антарктиці

Борзова Н.В., Гладка Г.В., Варбанець Л.Д., Таширев О.Б.

Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
вул. Академіка Заболотного, 154, Київ, 03143, Україна

Психрофільні та психротолерантні мікроорганізми Антарктики відомі як продуценти ензимів з унікальними властивостями, а саме стійкістю щодо екстремальних умов середовища. Метою работи було встановити видову приналежність трьох антарктичних дріжджових культур та дослідити їх глікозидазну активність. Методи. Для вивчення ензиматичної активності дріжджів були використані синтетичні і природні субстрати: п-нітрофеніл-глікозиди, галактоманан гуару, МК-целюлоза, розчинний крохмаль. Виділення геномної ДНК проводили із клітинних суспензій. Фрагмент гена 26S рРНК у штамів U5 і U8 був ПЛР-ампліфікований з використанням праймерів NL1 та NL4, у штама S181 фрагмент гена 18S рРНК ПЛР-ампліфікований з використанням праймерів NS3 і NS6. Отримані послідовності генів дріжджових ізолятів порівнювали з такими мікроорганізмів, що були депоновані в базі даних GenBank, використовуючи програмний пакет BLASTN. Філогенетичний аналіз проводили за допомогою програм ClustalX 2.1, Mega 6.06 (Neighbour-Joining). Результати. У супернатанті культуральної рідини всіх культур були виявлені екзо-αрамнозидазна і ендо-β-мананазна активності. Показано, що максимуми β-мананазної активності і продуктивності двох психротолерантних штамів припадали на третю добу, а у одного − на другу добу культивування і корелювали з синтезом протеїну. Вирощування культур при 15 оС забезпечувало більш високі показники позаклітинної β-мананазной активності. Оптимальними джерелами азоту були хлорид і сульфат амонію, а вуглецю − галактоманан гуару і рамноза. В результаті філогенетичного аналізу нуклеотидних послідовностей генів 26S рРНК або 18S рРНК було встановлено, що досліджені штами відносяться до видів Cryptococcus victoriae і Cryptococcus terricola. Висновки. Вперше показана висока β-мананазна активність антарктичних штамів C. victoriae і C. terricola і перспектива використання їх як продуцентів манандеградуючих ензимів.

Ключові слова: психротолерантні дріжджі, Cryptococcus victoriae, Cryptococcus terricola, β-мананаза.

Повний текст (PDF, рос)