Mikrobiol. Z. 2018; 80(2):3-13. Ukrainian.
doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj80.02.003

Особливості росту та біосинтетична активність сольвентогенних бактерій роду Clostridium

Скроцький С.О., Хоменко Л.А., Войчук С.І., Підгорський В.С.

Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
вул. Академіка Заболотного, 154, Київ, 03143, Україна

Метою роботи було виділення природних ізолятів сольвентогенних бактерій, скринінг та дослідження особливостей росту активних штамів продуцентів бутанолу, ацетону та органічних кислот на крохмальвмісних середовищах. Методи. Роботу виконано з використанням класичних мікробіологічних, фізикохімічних методів та за допомогою проточної цитофлуориметрії і газорідинної хроматографії. Результати та висновки. Виділені та досліджені анаеробні сольвентогенні бактерії (тобто такі, що утворюють розчинники бутанол, ацетон, етанол). Відібрані 5 штамів активних продуцентів розчинників, які ідентифіковано як вид Clostridium acetobutylicum. Досліджено здатність бактерій до синтезу ацетону, бутанолу і етанолу при рості на різних крохмальвмісних середовищах. Найбільшу кількість біобутанолу (10,4 та 9,0 г/л) синтезували штами SS-2 та SS-5, які проявляли стійкість до високих (цитотоксичних) концентрацій бутанолу.

Ключові слова: Clostridium, біобутанол, жирні кислоти, біодизель, сольвентогенні бактерії.

Повний текст (PDF, укр)