Mikrobiol. Z. 2018; 80(1):77-88. Ukrainian.
doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj80.01.077

Діагностика вірусу некротичного пожовтіння жилок буряка, що циркулює в Україні

Гринчук К.В.1, Антіпов І.О.1, Кириченко А.М.2, Краєва Г.В.2, Ліханов А.Ф.3

1Національний університет біоресурсів і природокористування України
вул. Героїв Оборони, 15, Київ, 03041, Україна

2Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
вул. Академіка Заболотного, 154, Київ, 03143, Україна

3Інститут еволюційної екології НАН України
вул. Акад. Лебедєва, 37, Київ, 03143, Україна

Мета. Встановлення наявності вірусу некротичного пожовтіння жилок буряка (ВНПЖБ) в агроценозах України та дослідження особливості його діагностування. Методи. Роботу виконано з використанням класичних вірусологічних та молекулярно-біологічних методів діагностики та ідентифікації вірусних патогенів, зокрема, електронної мікроскопії, методу рослин-індикаторів, полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР). ВНПЖБ було очищено та підтверджено інфекційну природу захворювання рослин цукрових буряків за тріадою Коха. Проведено гістохімічні дослідження реакції рослинних клітин на ураження вірусом. Результати. Апробовано ряд методів діагностики ВНПЖБ. Шляхом імунізації кроля очищеним вірусом отримано сироватки крові з високим вмістом антитіл до ВНПЖБ, які в подальшому можуть бути використані для серологічної діагностики даного збудника. Наявність ВНПЖБ також було підтверджено методом електронної мікроскопії та методом біологічного тестування вірусу. Встановлено, що у клітинах флоеми провідних пучків листків цукрових буряків, інфікованих ВНПЖБ, концентрація зв’язаних з клітинними стінками пероксидаз зменшується на фоні збільшення вільних ізоферментів у протопластах. Перерозподіл ізоферментів пероксидази у компартментах клітин супроводжується значним підвищенням їх активності. Висновки. В агроценозах Черкаської області цукрові буряки уражені вірусами некротичного пожовтіння жилок буряка та мозаїки буряка. Наявність змішаної інфекції в рослинах була підтверджена методом ПЛР. Cимптоми, індуковані вірусом на рослинах-індикаторах, були типовими для ВНПЖБ. Показана можливість потенційної експрес-діагностики вірусу гістохімічним методом. Для своєчасного виявлення вірусу некротичного пожовтіння жилок буряка рекомендовано проводити тестування його наявності як в листках, так і в коренеплодах рослин цукрового буряка.

Ключові слова: вірус некротичного пожовтіння жилок буряка, вірус мозаїки буряка, ідентифікація ВНПЖБ, цукровий буряк, полімеразна ланцюгова реакція.

Повний текст (PDF, укр)