Mikrobiol. Z. 2018; 80(1):57-66.
doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj80.01.057

Здатність до формування біоплівок, адгезії та рухливості у бактерій,
виділених від дітей з інфекцією сечових шляхів

Водяник А.А.1, Гречуха Є.О.1, Друзенко М.Г.1, Корнійко Є.Ю.1, Понятовський В.А.1, Гнилоскуренко Г.В.1,
Лавренчук О.В.2, Багдасарова І.В.2, Руденко А.В.3, Мітюряєва-Корнійко І.О.1

1Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця
бул. Т. Шевченка, 17, Київ, 01601, Україна

2Інститут нефрології НАМН України
вул. Дегтярівська, 17-В, Київ, 04050, Україна

3Інститут урології НАМН України
вул. В. Винниченка, 9-А, Київ, 04053, Україна

Метою даного дослідження було визначення інтенсивності біоплівкоутворення, адгезивної здатності бактерій, їх рухливості в залежності від різних видів інфекцій сечових шляхів у дітей. Матеріали і методи: у роботі досліджено здатність до адгезії, рухливості та біоплівкоутворення у 44 клінічних ізолятів бактерій, що були виділені від дітей, хворих на інфекцію нижніх сечових шляхів, гострий та хронічний пієлонефрит. Здатність бактерій до формування біоплівки була перевірена за допомогою методу 96-лункових мікротитрувальних планшетів. Рухливість мікроорганізмів визначалася стандартними методиками. Здатність бактерій до адгезії була досліджена за методикою Бріліса з використанням формалінізованих еритроцитів. Результати: було встановлено відмінності у здатності формувати біоплівку між штамами бактерій, які викликають інфекцію нижніх сечових шляхів (0,40 ± 0,06 ОЩ) та хронічний пієлонефрит (0,48 ± 0,07 ОЩ) (p < 0,05). Також була встановлена кореляція між адгезивною здатністю бактерій та здатністю до утворення біоплівки (r = 0,529 (p < 0,01)). Було встановлено, що бактерії, які здатні до руху, мали меншу здатність до формування біоплівки. Висновки: здатність до адгезії та формування біоплівки більша у бактерій, які були виділені від дітей з гострим та хронічним пієлонефритом, ніж від дітей з інфекцією нижніх сечових шляхів. Висока здатність до формування біоплівки та адгезії у ізольованих бактерій може вважатися несприятливим прогностичним фактором у перебігу інфекцій сечових шляхів.

Ключові слова: біоплівка, інфекція сечових шляхів, адгезія бактерій.

Повний текст (PDF, англ)