Mikrobiol. Z. 2018; 80(1):45-56. Ukrainian.
doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj80.01.045

Метаболіти гриба Chaetomium cochliodes Palliser з фітостимулювальною
та протекторною активністю

Драговоз І.В.1, Копилов Є.П.2, Йовенко А.С.2

1Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
вул. Академіка Заболотного, 154, Київ, 03143, Україна

2Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН України
вул. Шевченка, 97, Чернігів, 14027, Україна

Мета. Визначити якісний і кількісний склад метаболітів C. cochliodes 3250, що зумовлюють його фітостимулювальну активність. Методи. Мікробіологічні, фізико-хімічні: спектроденситометрична тонкошарова хроматографія, рідинна хромато-мас-спектрометрія. Результати. Показано, що культуральна рідина гриба C. cochliodes 3250 за розведень 1 : 100 – 1 : 10000 достовірно стимулює накопичення біомаси рослинами озимої пшениці. За результатами специфічного біотестування було виявлено рістстимулювальні речовини ауксинової та гіберелової природи. Їх наявність як у міцелії, так і у культуральній рідині було підтверджено фізико-хімічними методами аналізу. Окрім того, серед екзометаболітів гриба виявлені холестерол та ергостерол, а в міцелії визначено значну кількість фітогормона стимулюючої дії – 2,4-епібрасиноліду (45,71 мкг/г сухої маси). Висновок. Присутність серед екзометаболітів С. cochliodes 3250 трьох класів сполук фітогормональної природи зумовлює його фітостимулювальну активність; 2,4-епібрасинолід може відігравати важливу роль в індукції захисних реакцій рослин.

Ключові слова: C. cochliodes 3250, екзометаболіти, специфічне біотестування, хроматографічний аналіз, фітогормони-стимулятори, біологічна активність.

Повний текст (PDF, укр)