Mikrobiol. Z. 2018; 80(1):36-44. Ukrainian.
doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj80.01.036

Визначення антагоністичних та адгезивних властивостей лактобактерій та біфідобактерій

Гужвинська С.О., Палій А.П.

Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини
вул. Пушкінська, 83, Харків, 61023, Україна

Мета. Вивчити антагоністичні та адгезивні властивості штамів лактобактерій і біфідобактерій та відібрати перспективні мікроорганізми для виготовлення пробіотика для тварин та птиці. Методи. Об’єктом досліджень було 8 штамів лактобацил та 7 штамів біфідобактерій, які зберігаються у Національному науковому центрі «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини». Антагоністичну активність лактобактерій та біфідобактерій визначали за методом відстроченого антагонізму. Адгезивні властивості мікроорганізмів визначали in vitro з використанням еритроцитів барана. Активність кислотоутворення досліджували в знежиреному молоці через 14 годин культивування. Результати. З 15 досліджених штамів було відібрано штами Lactbacillus plantarum 7, L. plantarum 22, L. casei 27, L. plantarum 7-317, Bifidobacterium adolescentis 17-316 та B. adolescentis 3, які проявили найбільшу антагоністичну активність щодо умовно-патогенних мікроорганізмів: Escherichia coli K 99, Staphylococcus epidermidis М, S. aureus 209, Salmonella dublin 12, Pseudomonas аeruginosa 34/2. Індекси адгезивності досліджуваних культур коливалися від 1,8 ± 0,5 до 6,7 ± 1,6. Активність кислотоутворення в молоці складала від 60° до 160  Т у лактобактерій і від 64  до 140 Т у штамів біфідобактерій. Висновки. В результаті послідовного відбору за антагоністичними і адгезивними властивостями відібрано штами L. plantarum 7, L. casei 27, L. plantarum 7-317, B. adolescentis 17 та B. adolescentis 17-316, які є перспективними для розробки на їх основі вітчизняного пробіотика для тварин та птиці.

Ключові слова: антагоністична активність, адгезивні властивості, лактобактерії, біфідобактерії, пробіотики.

Повний текст (PDF, укр)