Mikrobiol. Z. 2018; 80(1):27-35. Ukrainian.
doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj80.01.027

Вплив ліпополісахаридів Pantoea agglomerans на активність протеаз Bacillus

Дзюблюк Н.А., Варбанець Л.Д., Булигіна Т.В.

Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
вул. Академіка Заболотного, 154, Київ, 03143, Україна

Метою даної роботи було дослідження впливу ліпополісахаридів (ЛПС) ряду штамів Pantoea agglomerans на фібринолітичну, колагеназну та еластазну активності протеаз Bacillus. Методи: Еластазну активність визначали колориметрично, вимірюючи зміну інтенсивності забарвлення розчину при ферментативному гідролізі еластину. Для встановлення колагеназної активності вимірювали оптичну густину розчину після реакції продуктів розщеплення колагену із нінгідриновим реактивом. Фібринолітичну активність ідентифікували за утворенням продуктів розщеплення фібрину. Результати та висновки: Отримані результати показали, що найбільш активними виявилися ЛПС двох штамів P. agglomerans: 8674 та П324. ЛПС P. agglomerans 8674 підвищував фібринолітичну активність пептидази 1 B. thuringiensis IMB B-7324 майже в 4 рази, еластолітичну пептидази 1 B. thuringiensis IMB B-7465 – в 2 рази, а колагеназну активність пептидази 2 B. thuringiensis IMB B-7324 – в 1,5 рази. ЛПС P. agglomerans П324 проявив більш вузький спектр стимулюючої дії на пептидазну активність: він більш, ніж в 4 рази підвищував фібринолітичну активність пептидази 1 B. thuringiensis IMB B-7324 і в 3 рази − пептидази 2 Bacillus sp. П3. Подальші дослідження будуть спрямовані на з’ясування деяких механізмів дії ЛПС грамнегативних бактерій на пептидазну активність бацил.

Ключові слова: пептидази з фібринолітичною, колагеназною та еластазною активностями, Bacillus, ліпополісахариди, Pantoea agglomerans.

Повний текст (PDF, укр)