Mikrobiol. Z. 2018; 80(1):15-26. Russian.
doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj80.01.015

Інтенсифікація синтезу поверхнево-активних речовин Acinetobacter calcoaceticus ІМВ В-7241
на відпрацьованій соняшниковій олії

Пирог Т.П.1,2, Никитюк Л.В.1, Антонюк С.І.1, Шевчук Т.А.2, Іутинська Г.О.2

1Національний університет харчових технологій
вул. Володимирська, 68, Київ, 01601, Україна

2Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
вул. Академіка Заболотного, 154, Київ, 03143, Україна

Мета. Встановити умови культивування Acinetobacter calcoaceticus IMB B-7241 на відпрацьованій (пересмаженій) соняшниковій олії різної якості, що забезпечують максимальні показники синтезу поверхнево-активних речовин (ПАР). Методи. А. calcoaceticus IMB B-7241 вирощували в рідкому середовищі, що містило 2 − 6 % відпрацьованої після смаження картоплі і м’яса олії, у тому числі й за наявності попередників біосинтезу (глюкоза, органічні кислоти). Кількість синтезованих ПАР визначали ваговим методом після екстракції з супернатанту культуральної рідини сумішшю хлороформу і метанолу (2 : 1), емульгувальні властивості − за індексом емульгування культуральної рідини з використанням соняшникової олії як субстрату. Результати. Найвищі показники синтезу ПАР на всіх досліджуваних субстратах спостерігалися у разі використання посівного матеріалу, вирощеного на відповідній пересмаженій олії. Максимальна концентрація ПАР (8,5 ± 0,42 і 7,9 ± 0,39 г/л) досягалася під час культивування штаму ІМВ В-7241 на відпрацьованій після смаження м’яса (4 %) і картоплі селянської (6 %) олії відповідно. За внесення у середовище з 2 % відпрацьованої олії попередників біосинтезу (глюкоза, 0,1 %, фумарат калію, 0,01 − 0,1 % і цитрат калію, 0,01−0,1%) концентрація ПАР підвищувалася у 2,3−3,4 рази порівняно з показниками на середовищі без глюкози і органічних кислот. Додавання в середовище культивування штаму IMB B-7241 фумарату і цитрату у вигляді натрієвих солей не супроводжувалося збільшенням синтезу ПАР, що зумовлено інгібуючим впливом катіонів натрію на активність ферментів анаплеротичної реакції (фосфоенолпіруват-(ФЕП)-карбоксилаза) і біосинтезу ПАР (ФЕП-карбоксикіназа, НАДФ+-залежна глутаматдегідрогеназа). Висновки. Підвищення в два рази концентрації відпрацьованої олії і сечовини в середовищі культивування штаму ІМВ В-7241 (до 4 % і 0,7 г/л відповідно), а також заміна рафінованої олії в середовищі для отримання інокуляту на відпрацьовану супроводжувалося збільшенням кількості синтезованих ПАР більш, ніж у 4 − 5 разів порівняно з показниками на базовому середовищі. Використання пересмажених олій для біосинтезу ПАР дасть змогу не тільки знизити собівартість цільового продукту, а й утилізувати токсичні відходи, викиди яких в навколишнє середовище в Україні не регламентуються.

Kлючові слова: Acinetobacter calcoaceticus ІМВ В-7241, поверхнево-активні речовини, пересмажена соняшникова олія, попередники біосинтезу, інтенсифікація біосинтезу.

Повний текст (PDF, рос)