Mikrobiol. Z. 2018; 80(1):3-14. Ukrainian.
doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj80.01.003

Стійкість до антибіотиків, декарбоксилазна та гемолітична активності ентерококів,
ізольованих із традиційних кисломолочних продуктів

Гармашева І.Л., Коваленко Н.К., Олещенко Л.Т.

Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
вул. Академіка Заболотного, 154, Київ, 03143, Україна

Мета. Визначити видовий склад, стійкість до антибіотиків, декарбоксилазну та гемолітичну активності ентерококів, ізольованих із традиційних кисломолочних продуктів. Методи. Ідентифікацію на рівні виду проводили методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР). Стійкість до антибіотиків визначали диско-дифузійним методом, декарбоксилазну активність − при рості на середовищах з амінокислотами, гемолітичну активність виявляли при вирощуванні штамів ентерококів на кров´яному агарі. Результати. Серед досліджених ізолятів штами виду Enterococcus faecalis складали 67,8 %, E. durans – 18,8 %, E. faecium − 6,4 %, E. hirae – 0,2 %, Enterococcus spp. – 6,7 %. Більше 60 % штамів ентерококів були стійкими до еритроміцину, норфлоксацину, ципрофлоксацину і рифампіцину. З досліджених в роботі штамів 56,76 % виявили стійкість до 5 − 11 антибактеріальних препаратів з 17 використаних в роботі. Стійкість до ванкоміцину і гентаміцину виявили лише штами виду E. faecalis. Тирамін продукували 95,4 % штамів, β-гемолітична активність виявлена у 20 % штамів. Найменша кількість антибіотикорезистентних штамів та продуцентів тираміну виявлено серед представників виду E. durans, а β-гемолітичних − серед штамів виду E. faecalis. Висновки. Кисломолочні продукти, виготовлені в домашніх умовах, можуть слугувати резервуаром вірулентних, потенційно небезпечних для здоров’я людини мультирезистентних штамів ентерококів.

Ключові слова: ентерококи, стійкість до антибіотиків, біогенні аміни, кисломолочні продукти.

Повний текст (PDF, укр)