2018, том 80, №1

doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj80.01

Експериментальні праці 

Стійкість до антибіотиків, декарбоксилазна та гемолітична активності ентерококів, ізольованих із традиційних кисломолочних продуктів
Гармашева І.Л., Коваленко Н.К., Олещенко Л.Т.

Mikrobiol. Z. 2018; 80(1):3-14. Ukrainian.
doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj80.01.003

Резюме | Повний текст (PDF, укр)


Інтенсифікація синтезу поверхнево-активних речовин Acinetobacter calcoaceticus ІМВ В-7241 на відпрацьованій соняшниковій олії
Пирог Т.П., Никитюк Л.В., Антонюк С.І., Шевчук Т.А., Іутинська Г.О.

Mikrobiol. Z. 2018; 80(1):15-26. Russian.
doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj80.01.015

Резюме | Повний текст (PDF, рос)


Вплив ліпополісахаридів Pantoea agglomerans на активність протеаз Bacillus
Дзюблюк Н.А., Варбанець Л.Д., Булигіна Т.В.

Mikrobiol. Z. 2018; 80(1):27-35. Ukrainian.
doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj80.01.027

Резюме | Повний текст (PDF, укр)


Визначення антагоністичних та адгезивних властивостей лактобактерій та біфідобактерій
Гужвинська С.О., Палій А.П.

Mikrobiol. Z. 2018; 80(1):36-44. Ukrainian.
doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj80.01.036

Резюме | Повний текст (PDF, укр)


Метаболіти гриба Chaetomium cochliodes Palliser з фітостимулювальною та протекторною активністю
Драговоз І.В., Копилов Є.П., Йовенко А.С.

Mikrobiol. Z. 2018; 80(1):45-56. Ukrainian.
doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj80.01.045

Резюме | Повний текст (PDF, укр)


Здатність до формування біоплівок, адгезії та рухливості у бактерій, виділених від дітей з інфекцією сечових шляхів
Водяник А.А., Гречуха Є.О., Друзенко М.Г., Корнійко Є.Ю., Понятовський В.А., Гнилоскуренко Г.В., Лавренчук О.В., Багдасарова І.В., Руденко А.В., Мітюряєва-Корнійко І.О.

Mikrobiol. Z. 2018; 80(1):57-66.
doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj80.01.057

Резюме | Повний текст (PDF, англ)


Бактеріальна хвороба в’яза шорсткого Ulmus glabra Huds. в насадженнях київського Полісся України
Явний М.І., Пузріна Н.В.

Mikrobiol. Z. 2018; 80(1):67-76. Ukrainian.
doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj80.01.067

Резюме | Повний текст (PDF, укр)


Діагностика вірусу некротичного пожовтіння жилок буряка, що циркулює в Україні
Гринчук К.В., Антіпов І.О., Кириченко А.М., Краєва Г.В., Ліханов А.Ф.

Mikrobiol. Z. 2018; 80(1):77-88. Ukrainian.
doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj80.01.077

Резюме | Повний текст (PDF, укр)


Правила для авторів

Повний текст (PDF, укр)