Mikrobiol. Z. 2017; 79(6):105-119.
doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj79.06.105

Дія пробіотичних бактерій при пероральному і вагінальному введенні на вагінальну мікробіоту
та продукцію цитокінів за експериментальної стафілококової інфекції у мишей

Лазаренко Л.М.1, Бабенко Л.П.1, Мокрозуб В.В.1, Демченко О.М.2, Біла В.В.2, Співак М.Я.1,3

1Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
вул. Академіка Заболотного, 154, Київ, 03143, Україна

2Перинатальний центр
вул. Предславінська, 9, Київ, 03150, Україна

3ТОВ «Діапроф»
вул. Світлицького, 35, Київ, 04123, Україна

Мета. Метою цього дослідження було визначення впливу пробіотичного штаму L. casei ІМВ В-7280 та композицій L. casei ІМВ В-7280 − Вifidobacterium animalis VKL − В. animalis VKB (Lc − VKL − VKB) або B. animalis VKL − В. animalis VKB (VKL − VKB), які вводили вагінально і перорально або лише перорально, на вагінальну мікробіоту та продукцію цитокінів за експериментальної вагінальної стафілококової інфекції у мишей лінії BALB/с. Методи. Пробіотичні бактерії або пробіотичні композиції вводили інфікованим стафілококом мишам одночасно перорально та вагінально або лише перорально. Матеріал із піхви висівали на селективні середовища; підраховували кількість колонієутворюючих одиниць, враховуючи, що одна така колонія відповідає одній бактерії. Концентрацію цитокінів у сироватці крові мишей визначали методом імуноферментного аналізу. Результати. Встановлено, що кількість аеробних і факультативно-анаеробних мікроорганізмів у піхві інфікованих стафілококом мишей зменшувалась у різні періоди спостереження після введення цього пробіотичного штаму та пробіотичних композицій одночасно у піхву і перорально або лише перорально. Також спостерігали збільшення кількості лактобацил і біфідобактерій у піхві цих мишей. Однак кількість коліморфних бактерій та мікроскопічних грибів була меншою, а кількість лактобацил більшою після одночасного вагінального і перорального введення L. casei ІМВ В-7280, а також композицій Lc − VKL − VKB або VKL − VKB інфікованим стафілококом мишам порівняно з пероральним введенням. Зміна мікробіоти піхви інфікованих стафілококом мишей, які отримували цей пробіотичний штам або пробіотичні композиції, відбувалася за підвищення рівня продукції інтерферону-γ та інтерлейкіну-12, що сприяє розвитку Th1 типу імунної відповіді, а також зниження продукції прозапального цитокіну фактору некрозу пухлин-α. Імуномодулювальна ефективність L. casei ІМВ В-7280 і композиції Lc − VKL − VKB також була вищою, якщо їх вводили інфікованим стафілококом мишам вагінально і перорально, ніж лише перорально. Висновки. L. casei ІМВ В-7280 і пробіотичні композиції Lc − VKL − VKB або VKL − VKB можуть бути хорошими кандидатами для створення імунобіотиків для лікування урогенітальних інфекцій.

Ключові слова: лактобацили, біфідобактерії, мікробіота, піхва, стафілокок, цитокіни, миші.

Повний текст (PDF, англ)