Mikrobiol. Z. 2017; 79(6):95-104. Ukrainian.
doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj79.06.095

Таксономічне положення штаму Bacillus sp. 10.1 – ефективного альгіцидного агента

Рибальченко Н.П., Хархота М.А., Зелена Л.Б., Авдєєва Л.В.

Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
вул. Академіка Заболотного, 154, Київ, 03143, Україна

Мета. Видова ідентифікація штаму Bacillus sp. 10.1 на основі ознак фенотипу та спорідненості нуклеотидної послідовності гена 16S рРНК. Методи. Вивчення культурально-морфологічних та фізіолого-біохімічних властивостей штаму Bacillus sp. 10.1 проводили згідно з методичними рекомендаціями щодо виділення та ідентифікації бактерій роду Bacillus. Жирнокислотний склад клітинних ліпідів вивчали методом хромато-мас-спектрометрії. Ампліфікування нуклеотидної послідовності гена 16S рРНК здійснювали, використовуючи праймери 27f і 1492r, згідно з стандартним протоколом. Дендрограму філогенетичних відносин будували із застосуванням методу найближчого зв’язування (Neighbor Joining) та з використанням двухпараметричної моделі Кімури за 100 репліками бутстреп-аналізу. Результати. Проведено філогенетичний аналіз штаму Bacillus sp. 10.1, активного щодо мікроскопічних водоростей Anabaena hassalii, Microcystis aeruginosa, M. pulvereae. Встановлено, що за сукупністю культурально-морфологічних та фізіолого-біохімічних ознак досліджуваний штам відноситься до виду B. amyloliquefaciens. Для уточнення таксономічного положення штаму Bacillus sp. 10.1 вивчено жирнокислотний склад клітинної стінки та проведено аналіз нуклеотидної послідовності гена 16S рРНК. Висновки. На основі аналізу спорідненості нуклеотидної послідовності гена 16SрРНК з типовими представниками роду Bacillus досліджуваний штам Bacillus sp. 10.1 віднесено до виду B. velezensis. Нуклеотидну послідовність гена 16SрРНК штаму Bacillus sp. 10.1 внесено до бази даних GenBank та зареєстровано під номером КХ962173.

Ключові слова: бактерії роду Bacillus, філогенетичний аналіз, B. amyloliquefaciens, Bacillus velezensis.

Повний текст (PDF, укр)