Mikrobiol. Z. 2017; 79(6):71-81. Ukrainian.
doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj79.06.071

Стійкість популяції Pseudomonas aeruginosa УКМ В-1 до наночасток срібла
на ранніх етапах біоплівкоутворення

Балко О.І.1, Балко О.Б.1, Ярошенко Л.В.1, Скорик М.А.2, Авдєєва Л.В.1

1Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
вул. Академіка Заболотного, 154, Київ, 03143, Україна

2ТОВ «Нано Технології в Медицині»
вул. Антоновича, 68, Київ, 03680, Україна

Метою роботи було дослідити стійкість популяції Pseudomonas aeruginosa УКМ В-1 до наночасток срібла на ранніх етапах біоплівкоутворення. Методи. Закономірності біоплівкоутворення вивчали в стаціонарній системі в м’ясопептонному бульйоні, а також при внесенні препарату наночасток срібла в бактерицидній концентрації до і після 15-ти хвилинного контакту мікроорганізмів зі склом. Візуалізацію компонентів біоплівки проводили за допомогою світлової та скануючої електронної мікроскопії з наступним елементним аналізом. Результати. Встановлено, що після 15 хв контакту клітин Pseudomonas aeruginosa УКМ В-1 із поверхнею скла в стаціонарній системі було виявлено первинні структури біоплівки, вкриті екзоклітинною полімерною субстанцією. На цьому етапі біоплівкоутворення мікроорганізми виявились стійкими до бактерицидної концентрації наночасток срібла. Виживання бактерій у біоплівковій формі забезпечувало збереження мікробної популяції, яка поступово накопичувалась у складі біоплівки і в подальшому відтворювалась шляхом переходу клітин у планктонну форму. За умови внесення суспензії P. aeruginosa УКМ В-1 у середовище з бактерицидною концентрацією наночасток срібла розмноження мікроорганізмів реєстрували лише на 3 добу культивування, ймовірно за рахунок клітин-персистерів. Подальше відтворення бактеріальної популяції відбувалось за описаною вище закономірністю, але було відстрочене в часі. Висновки. Утворення на ранніх етапах біоплівкоутворення первинних структур біоплівки, оточених екзоклітинною полімерною субстанцією, обумовлює набуття популяцією P. aeruginosa УКМ В-1 стійкості до бактерицидної концентрації наночасток срібла. За умови відсутності первинних структур біоплівки, відтворення популяції штаму P. aeruginosa УКМ В-1 відтерміноване у часі та відбувається внаслідок активації клітин-персистерів.

Ключові слова: біоплівка, ранні етапи біоплівкоутворення, Pseudomonas aeruginosa, наночастки срібла, стійкість бактерій.

Повний текст (PDF, укр)