Mikrobiol. Z. 2017; 79(6):41-54. Ukrainian.
doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj79.06.041

Синтез позаклітинних ауксинів патогенними для бобових культур бактеріями роду Pseudomonas
за різних умов культивування

Данкевич Л.А.

Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
вул. Академіка Заболотного, 154, Київ, 03143, Україна

Мета. Дослідити кількісний і якісний склад позаклітинних ауксинів, синтезованих патогенними для бобових культур бактеріями роду Pseudomonas, за умов відсутності або присутності попередника синтезу у середовищі культивування. Матеріали і методи. Об’єктами дослідження були ізольовані і колекційні штами невалідних таксонів бактерій, патогенних для люпину − „Pseudomonas lupinі” і „Pseudomonas xanthochlora”, а також колекційні та типові штами патогенних для бобових бактерій роду Pseudomonas. Патогенні властивості вивчали за допомогою фітопатологічних та мікробіологічних методів. Для визначення якісного та кількісного складу ауксинів у культуральних рідинах фітопатогенних бактерій використовували фізико-хімічні методи. Результати. Виявлено різницю між спектром синтезованих патогенними для бобових культур представниками роду Pseudomonas ауксинів та їх кількістю за різних умов культивування. Показано, що більшість штамів „P. lupinі” і типові представники патогенних для бобових патоварів видів P. syringae і P. savastanoi синтезують широкий спектр індольних сполук. Натомість, більшість штамів „P. xanthochlora” і типовий штам P. marginalis pv. marginalis 9175Т синтезують, переважно, значні кількості індоліл-3-оцтової кислоти і індол-3-карбоксилової кислоти. Встановлено, що кількість синтезованих ауксинів дослідженими штамами пов’язана із спектром уражуваних рослин і рівнем агресивності на рослинах- господарях. Висновки. За умов відсутності попередника синтезу ауксинів − триптофану базовий рівень синтезу цих індольних сполук у більшості досліджених штамів зберігається, що свідчить про пластичність їх метаболізму. Простежується зв’язок між шляхами взаємодії з рослиною та кількістю, спектром синтезованих ауксинів. Встановлено, що рівень синтезу ауксинів дослідженими бактеріями, які викликають хвороби бобових культур, корелює з їх патогенними властивостями.

Ключові слова: фітопатогенні бактерії, „P. lupinі”, „P. xanthochlora”, ауксини, індоліл-3-оцтова кислота.

Повний текст (PDF, укр)