Mikrobiol. Z. 2017; 79(6):28-40. Ukrainian.
doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj79.06.028

Ферментативна активність та функціональна спрямованість мікробного
біому ґрунту в агроценозах буряка цукрового

Патика М.В.1, Борко Ю.П.2, Ібатуллін І.І.1, Колодяжний О.Ю.1, Танчик С.П.1

1Національний університет біоресурсів і природокористування України
вул. Героїв Оборони, 13, Київ, 03041, Україна

2Інститут землеробства НААН України
вул. Машинобудівників, 2-Б, смт. Чабани, Київська  область, 08162, Україна

Метою роботи було визначення ферментативної активності чорнозему типового, вмісту у ньому гумусу та оцінка спрямованості мікробних процесів у ризосфері буряка цукрового за різних агрозаходів. Методи. Вміст гумусу визначено за методом Тюріна у модифікації Сімакова, таксономічну структуру прокаріот мікробіому ґрунту – методом піросеквенування. Поліфенолоксидазну і пероксидазну активності оцінено за Галстяном у модифікації Чундерової, інвертазну – за Купревичем та Щербаковою, спрямованість мікробних процесів у ґрунті – за допомогою відповідних коефіцієнтів. Результати. Встановлено, що ферментативна активність чорнозему типового та спрямованість мікробних процесів у ризосфері буряка цукрового залежить від фази онтогенезу культури та агрозаходів. Визначено, що біологічна система землеробства на фоні поверхневого обробітку ґрунту, порівняно з іншими агрозаходами, сприяє підвищенню вмісту гумусу та ферментативної активності ґрунту. Застосування біологічної системи землеробства зумовлює збільшення мікробного різноманіття в ризосфері буряка цукрового порівняно з інтенсивною, за якої спостерігається збіднення поліморфізму виявлених прокаріот чорнозему типового. Визначено, що за біологічної та екологічної систем землеробства процеси синтезу органічної речовини домінують над деструкцією, тоді як за інтенсивної системи підвищується асиміляція мікроорганізмами поживних речовин із ґрунту. Інтенсивність мікробної трансформації органічної речовини підвищується у напрямі від інтенсивної до біологічної системи землеробства. Висновки. Застосування екологічної та біологічної систем землеробства, на відміну від інтенсивної, сприяє зростанню ферментативної активності ґрунту і видового різноманіття мікробіоти, оптимізації гумусонакопичення і перебігу процесів трансформації органічних сполук.

Ключові слова: мікробні процеси, пероксидаза, поліфенолоксидаза, інвертаза, гумус, метагеном, чорнозем типовий, ризосфера, буряк цукровий, агрозаходи.

Повний текст (PDF, укр)