Mikrobiol. Z. 2017; 79(5):80-90. Ukrainian.
doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj79.05.080

Фізіолого-біохімічні властивості Desulfuromusa sp. CB30,
виділених із породних відвалів вугільних шахт

Дяків С.В., Гнатуш С.О., Галушка А.А.

Львівський національний університет імені Івана Франка
вул. Грушевського, 4, Львів, 79005, Україна

Проведено дослідження фізіолого-біохімічних властивостей сірковідновлювальних бактерій Desulfuromusa sp. СВ30, виділених із породних відвалів вугільних шахт Червоноградського гірничопромислового району. Встановлено, що внесення фумарату до середовища Постгейта С для культивування досліджених бактерій спричиняє інтенсифікацію накопичення ними біомаси (у 1,56 рази) і гідроген сульфіду (у 1,23 рази) у порівнянні з контролем. Бактерії Desulfuromusa sp. СВ30 використовують фумарат одночасно як донор електронів, нагромаджуючи у культуральній рідині ацетат (до 3,47 г/л), та акцептор, відновлюючи його до сукцинату (4,05 г/л). За внесення натрію лактату і фумарату відбувається відновлення фумарату та його використання як додаткового джерела карбону, а натрій лактат використовується після вичерпання фумарату. Бактерії мають високу активність ензиму сульфурредуктази (55,6 ± 9,67 мкМ H2S/хв × мг білка, у діапазоні рН 7,5 – 9,0 і за температури 20 – 40 ºС) та спорідненість сульфурредуктази до субстрату (Km = 0,09 ± 0,02 мкМ).

Ключові слова: Desulfuromusa, сіркове дихання, фумаратне дихання, активність ензиму сульфурредуктази.

Повний текст (PDF, укр)