Mikrobiol. Z. 2017; 79(5):70-79. Ukrainian.
doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj79.05.070

Особливості реактивації герпетичної інфекції у печінці

Моторна Н.В.1, Рибалко С.Л.2, Сокуренко Л.М.1, Старосила Д.Б.2, Савосько С.І.1, Чайковський Ю.Б.1

1Національний медичний університет імені О. О. Богомольця
бул. Тараса Шевченка, 13, Київ, 01601, Україна

2Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України
вул. М. Амосова, 5, Київ, 03680, Україна

Вірус простого герпесу (ВПГ) є поширеною інфекцією у популяції. Однак питання герпетичного ураження печінки залишається відкритим. Метою даного дослідження було встановлення особливостей розвитку структурних змін печінки при гострій і латентній герпес-вірусних інфекціях та інсульт-індукованій реактивації латентної інфекції у мишей.
Експериментальні результати підтвердили герпетичне ураження печінки і постінсультну реактивацію вірусної інфекції у тварин-носіїв латентної інфекції. Наше дослідження продемонструвало морфологічні та морфометричні особливості регенерації гепатоцитів, які збігаються з вірусним зниженням титру в сироватці крові і тканин досліджених зразків. Особливостями герпетичної інфекції печінки є відсутність реакції тканинних базофілів та їх відсутність у стромі, а також затримка процесу фіброзу.

Ключові слова: вірус простого герпесу І типу, печінка, інсульт, реактивація вірусу.

Повний текст (PDF, укр)