Mikrobiol. Z. 2017; 79(5):57-69. Ukrainian.
doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj79.05.057

Гібереліни ендофітного і сапротрофного штамів Penicillium funiculosum

Юр’єва О.М.1, Драговоз І.В.1, Леонова Н.О.1, Остапчук А.М.2, Хархота М.А.1,
Сирчін С.О.1, Курченко І.М.1

1Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
вул. Академіка Заболотного, 154, Київ, 03143, Україна

2Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
вул. Дворянська, 2, Одеса, 65082, Україна

Мета. Дослідження загальної фітостимулювальної і гіберелової активностей, а також якісного і кількісного складу екстрацелюлярних гіберелінів ендофітного і сапротрофного штамів Penicillium funiculosum. Методи. Мікробіологічні, фізіологічні і фізико-хімічні (HPLC/MS) методи досліджень. Результати. Встановлено, що фітостимулювальна активність штама-ендофіта P. funiculosum чітко проявлялась у нерозведеному культуральному фільтраті (КФ) та у розведеннях 1 : 100 − 1 : 500, в той час як у сапротрофа вона була значно нижчою і спостерігалась лише за певних розведень (1 : 400 і 1 : 500). У специфічному біотестуванні на гіберелову активність екстракт КФ ендофітного штаму був утричі активнішим порівняно з сапротрофним – 30 % і 10 % відповідно. HPLC/MS аналіз показав, що ендофіт і сапротроф P. funiculosum синтезують гібереліни: ГК3 (6,8 нг/г АСБ і 4,1 нг/г АСБ відповідно), ГК4 (4,9 нг/г АСБ і 11,6 нг/г АСБ) і слідові кількості ГК7. Висновки. Досліджені ендофітний і сапротрофний штами P. funiculosum синтезують біологічно активні гібереліни ГК3, ГК4 і ГК7, що може відігравати важливу фізіологічну роль у формуванні ними симбіотичних та асоціативних взаємовідношень з рослинами.

Ключові слова: Penicillium funiculosum, ендофіти, сапротрофи, гібереліни, біотестування, HPLC/MS.

Повний текст (PDF, укр)