Mikrobiol. Z. 2017; 79(5):46-56.
doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj79.05.046

Антимікробні властивості нових похідних імідазолу

Свіжак В.К.1, Дейнека С.Є.1, Чорноус В.О.1 Азаров О.І.2, Свіжак В.Й.2

1Буковинський державний медичний університет
пл. Театральна, 2, Чернівці, 58002, Україна

2Національний медичний університет імені О.О. Богомольця
бул. Тараса Шевченка, 13, Київ, 01601, Україна

Мета. Вивчити in vitro антимікробну активність нових похідних 2,4-дизаміщених 3-(1-арил-імідазол-5-іл)пропен-1-онів та пропан-1-онів як основу для наступного цілеспрямованого синтезу нових протимікробних препаратів. Методи. Дослідження антимікробних властивостей нових сполук хімічного синтезу − 8 похідних 2,4-дизаміщених 3-(1-арил-імідазол-5-іл)пропен-1-онів та 9 похідних 2,4-дизаміщених 3-(1-арил-імідазол-5-іл)пропан-1-онів − проведено з використанням загальноприйнятої методики дворазових серійних розведень у рідкому живильному середовищі та визначенням мінімальних бактеріо(фунгі)статичних і бактери(фунгі)цидних концентрацій сполук щодо референс-штамів Staphylococcus aureus АТСС 25923, Escherichia coli АТСС 25922 та Candida albiсans АТСС 885-653. Результати. Встановлено, що мінімальні бактеріостатичні концентрації переважної більшості досліджених похідних 2,4-дизаміщених 3-(1-арил-імідазол-5-іл)пропен-1-онів та пропан-1-онів щодо референс-штамів Staphylococcus aureus АТСС 25923 та Escherichia coli АТСС 25922 знаходяться в межах 31,25 – 125 мкг/мл. Показано, що антикандидозна активність досліджених сполук переважає над їх антибактеріальною дією. Мінімальні фунгістатичні концентрації для переважної більшості вказаних сполук щодо Candida albiсans АТСС 885-653 знаходилися в межах від 15,62 до 31,25 мкг/мл, а мінімальні фунгіцидні концентрації відповідно від 15,62 до 250 мкг/мл. Встановлено, що введення толільного замісника в положення 1 імідазольного циклу та атомів Флуору в арильний фрагмент приводить до збільшення антимікробної активності досліджуваних сполук по відношенню до грампозитивних бактерій. Висновки. Досліджені сполуки проявляють помірну протимікробну активність як до грампозитивних і грамнегативних бактерій, так і до дріжджоподібних грибів. Встановлено, що антимікробна активність досліджених сполук залежить від їх хімічної структури. Отримані результати дозволяють рекомендувати подальший цілеспрямований синтез нових сполук з прогнозованими протимікробними властивостями.

Ключові слова: похідні 2,4-дизаміщених 3-(1-арил-імідазол-5-іл)пропен-1-онів та пропан-1-онів, антимікробні властивості, антибактеріальна активність, протигрибкова дія.

Повний текст (PDF, англ)