Mikrobiol. Z. 2017; 79(5):23-33. Russian.
doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj79.05.023

Ліпополісахарид Pantoea agglomerans 7604: хімічна характеристика та біологічна активність

Булигіна Т.В., Варбанець Л.Д., Пасічник Л.А.

Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
вул. Академіка Заболотного, 154, Київ, 03143, Україна

Метою цієї роботи було виділити ліпополісахарид (ЛПС) із Pantoea agglomerans 7604, хімічно охарактеризувати, дослідити його біологічну активність, а також встановити серологічні взаємозв’язки з іншими штамами даного виду. Методи. Кількісний вміст вуглеводів визначали методом Дюбуа; нуклеїнових кислот – методом Спіріна; білок – методом Лоурі; 2-кето-3-дезоксіоктонової кислоти – методом Осборна. Моносахаридний та жирнокислотний склад аналізували на хромато-мас-спектрометричній системі Agilent 6890N/5973 inert. Чутливість мікробних культур P. agglomerans до поліміксину B визначали диско-дифузійним методом. Антигенну активність ЛПС досліджували методом подвійної імунодифузії в агарі за Оухтерлоні. Адгезивну активність ЛПС визначали експрес-методом по Брілісу. Результати та висновки. Ліпополісахарид P. agglomerans 7604 був очищений і хімічно охарактеризований. Переважаючими моносахаридами були маноза (69.9 %) і арабіноза (17.0 %). Дослідження жирнокислотного складу ЛПС показало присутність жирних кислот, що містять у ланцюгу від 12 до 18 атомів вуглецю. Крім насичених кислот, виявлені також мононенасичені кислоти: пальмітолеїнова, олеїнова і її цис- і трансізомери. Оскільки штам P. agglomerans чутливий до поліміксину В, можна зробити висновок, що ЛПС не містить в структурі ліпіду А такий замінник, як 4-аміно-4-дезокси-L-арабіноза. Результати термометрії показали, що досліджуваний ЛПС проявляє пірогенну дію. Антисироватка до досліджуваного штаму, крім гомологічного ЛПС, реагувала з ЛПС штамів 8606 і 8674, що свідчить про присутність у них загальних антигенних детермінант. Це може свідчити про приналежність цих штамів до однієї серогрупи. Досліджуваний ЛПС знижує індекс адгезивності, що свідчить про можливу конкуренцію між молекулами ЛПС P. agglomerans 7604 і адгезинами E. coli F-50, задіяними на еритроцитах кроля.

Ключові слова: Pantoea agglomerans, ліпополісахарид, моносахарид і жирнокислотний склад, 4-аміно-4-дезокси-L-арабіноза, адгезія.

Повний текст (PDF, рос)