Mikrobiol. Z. 2017; 79(5):3-12. Ukrainian.
doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj79.05.003

Вплив кріоконсервації на життєздатність та біологічні властивості молочнокислих бактерій

Коваленко Н.К., Гармашева І.Л., Лівінська О.П., Олещенко Л.Т.

Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
вул. Академіка Заболотного, 154, Київ, 03143, Україна

Мета. Вивчення впливу кріоконсервації на життєздатність та біологічні властивості пробіотичного штаму Lactobacillus plantarum 337Д УКМ В-2627 та підбір для нього найефективнішого режиму кріозаморозки. Методи. Життєздатність лактобацил визначали методом серійних розведень, кислотоутворювальну активність − за оцінкою титрованої кислотності при рості в молоці, чутливість до антибіотиків − диско-дифузійним методом. Результати. Встановлено, що на ступінь виживання, антибіотикочутливість та кислотоутворювальні властивості штаму Lactobacillus plantarum 337Д впливає як склад середовища заморозки, так і режим кріоконсервації. У переважній більшості варіантів кріозаморозки відзначалося зростання кислотоутворювальної здатності кріоконсервованих бактерій та підвищення чутливості до дії антибіотиків. Висновки. Оптимальні показники було отримано при використанні суміші бактерійних клітин із сахарозо-желатиновим наповнювачем у співвідношенні 17 : 3 (v/v) шляхом заморожування зануренням в рідкий азот та 5 ˚С/хв до -40 ˚С із подальшим зануренням в рідкий азот. Життєздатність, кислотоутворювальна активність та антибіотикочутливість штаму L. plantarum 337Д залишалися найстабільнішими при використанні суміші бактерійних клітин із сахарозо-желатиновим наповнювачем та середовищем MRS у співвідношенні 1 : 1 : 2 (v/v) при швидкості заморожування 40 ˚С/хв.

Ключові слова: молочнокислі бактерії, кріоконсервація, режими заморожування.

Повний текст (PDF, укр)