Mikrobiol. Z. 2017; 79(4):88-109. Ukrainian.
doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj79.04.088

Агроекологічна інженерія в біоконтролі ризосфери рослин та формуванні здоров’я ґрунту

Гадзало Я.М.1, Патика М.В.2, Заришняк А.С.1, Патика Т.І.2

1Національна академія аграрних наук України
вул. Суворова, 9, Київ, 01010, Україна

2Національний університет біоресурсів і природокористування України
вул. Героїв Оборони, 13, корп. 4, Київ, 03041, Україна

Розглядаються сучасні підходи щодо вивчення рослинно-мікробних взаємодій ризосфери, їх вагомість для формування здорового врожаю. Показано, як знання механізмів та використання екологічних функцій кореневих систем допомагає подолати обмеження середовища ґрунту, дає можливість управління фітопатогенними організмами в агроекосистемах. Розвиток наукоємних біотехнологій, що розглядають біологічні системи на всіх рівнях і враховують стадії онтогенезу, дають можливість розкрити механізми та забезпечити новими безпрецедентними знаннями про формування ризосферних взаємодій та систем, а також спрогнозувати наслідки впливу на здоров’я рослин. Агроекологічні біоінженерні підходи, в свою чергу, дають можливість подолати обмеження традиційних стратегій контролю посівів шляхом використання та розкриття ризосферних функцій.

Ключові слова: агроекосистеми, ґрунтовий біом, комплексний контроль шкідників, біозахист ризосфери.

Повний текст (PDF, укр)