Mikrobiol. Z. 2017; 79(4):75-87. Ukrainian.
doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj79.04.075

Ідентифікація гетеротрофних бактерій феросфери ґрунту та їх чутливість до пестициду лінурон

Ткачук Н.В.1, Зелена Л.Б.2, Парминська В.С.1, Янченко В.О.1, Демченко А.М.1

1Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка
вул. Гетьмана Полуботка, 53, Чернігів, 14013, Україна

2Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
вул. Академіка Заболотного, 154, Київ, 03143, Україна

З мікробного угруповання феросфери ґрунту виділено три штами гетеротрофних амоніфікувальних та залізовідновлювальних бактерій, які за комплексом мікробіологічних ознак, фізіолого-біохімічних властивостей та на основі сиквенсу фрагмента гена 16S рРНК (за результатами філогенетичного аналізу) віднесено до видів Bacillus simplex, Streptomyces gardneri та роду Fictibacillus sp. Нуклеотидні послідовності гена 16S рРНК зареєстровані у базі даних GenBank. Досліджено чутливість бактерій виділених штамів до похідних сечовини на основі пестициду лінурон. Встановлено високу чутливість штамів B. simplex ChNPU F1 і S. gardneri ChNPU F3 та слабку штаму Fictibacillus sp. ChNPU ZVB1. Визначено, що для захисту від мікробної корозії перспективною сполукою з антибактеріальними властивостями є похідна з фрагментом антипірину. Встановлено можливість зменшення токсичності лінурону щодо ґрунтових бактерій введенням у його молекулу фрагменту піперидину.

Ключові слова: феросфера, гетеротрофні амоніфікувальні бактерії, гетеротрофні залізовідновлювальні бактерії, фенотипові ознаки, ген 16S pРНК, бактерициди, пестицид лінурон.

Повний текст (PDF, укр)