Mikrobiol. Z. 2017; 79(4):66-74. Russian.
doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj79.04.053

Властивості штамів Campylobacter jejunі, ізольованих із продукції птахівництва

Касяненко О.І., Фотіна Т.І., Фотіна Г.А., Гладченко С.М., Гніденко Т.Ю., Безрук Р.В.

Сумський національний аграрний університет
вул. Г. Кондратьєва, 160, Суми, 40021, Україна

Метою роботи було визначення властивостей 17 штамів Campylobacter jejunі, що були ізольовані з продукції птахівництва. Методи. Ізоляцію і ідентифікацію Campylobacter sp. проводили методами, регламентованими ДСТУ ISO 10272-1: 2007 року з використанням біохімічних маркерів: каталазна та оксидазна активність, здатність до гідролізу гіппурата натрію. Патогенність ізольованих культур Campylobacter sp. вивчали на кролях, курах-несучках кросу Хайсекс коричневий і білих мишах. Чутливість до антибіотиків визначали диско-дифузійним методом, до дезінфектантів ‒ методом послідовних серійних розведень в рідкому поживному середовищі. Результати. На підставі морфолого-культуральних ознак, здатності продукувати каталазу та оксидазу, а також з огляду на інші ознаки, досліджувані бактерії були віднесені до роду Campylobacter. Ізоляти були високочутливими до еритроміцину і тилозину, резистентними до триметоприму, рифампіцину і цефалексину. Визначено бактерицидні концентрації дезінфектантів по відношенню до C. jejuni: «Бідез» ‒ в концентрації 0,1 %, «Бровадез-плюс» ‒ 1 :  10000, формальдегід ‒ 1,5 % і «ВетОкс-1000» ‒ 20 %. Штами C. jejunі були патогенними для курей, кролів і білих мишей: LD50 ізолятів складала 2,0×108,72 м.к /см3. Заключення. З продукції птахівництва ізольовано 17 штамів Campylobacter jejunі, які були патогенні для лабораторних тварин і курей-несучок.

Ключові слова: Сampylobacter jejunі, продукція птахівництва, чутливість до антибіотиків та дезінфектантів, патогенність.

Повний текст (PDF, рос)