Mikrobiol. Z. 2017; 79(4):53-65. Russian.
doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj79.04.053

Визначення близькоспоріднених звя’зків штаму Streptomyces globisporus 1912-2

Поліщук Л.В., Лук’янчук В.В.

Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
вул. Академіка Заболотного, 154, Київ, 03143, Україна

Мета роботи – встановити близькоспоріднені зв’язки штаму Streptomyces globisporus 1912-2 і визначити систематичну групу нижчого рівня (клади), до якої належить даний штам. Методи. In silico аналіз первинних структур геномів штаму S. globisporus 1912-2 і штамів Streptomyces spp. з бази даних «Genome» сервера National Center for Biotechnology Information проводився за допомогою програм пакету Basic Local Alignment Search Tool вказаного серверу. Результати. Визначені близькоспоріднені зв’язки штаму S. globisporus 1912-2 з штамами S. griseus клади. У результаті in silico аналізу сумарних первинних структур геномів стрептоміцетов бази даних «Genome» і вищевказанного штаму, як і в результаті порівняння послідовностей їх 16S рРНК-генів, встановлено найбільшу спорідненість зі штамом S. globisporus C-1027. У той час як аналіз in silico послідовностей 6 генів штамів стрептоміцетів виявив найбільшу спорідненість штаму S. globisporus 1912-2 зі штамом S. griseus NBRC13350. Висновки. Встановлено, що штам S. globisporus 1912–2 є членом S. griseus клади.

Ключові слова: клада, in silico аналіз, S. globisporus 1912-2, первинна структура, ген.

Повний текст (PDF, рос)