Mikrobiol. Z. 2017; 79(4):40-52. Russian.
doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj79.04.040

Хімічна характеристика та серологічна активність
препаратів флагелінів Ralstonia solanacearum

Броварська О.С., Войчук С.І., Варбанець Л.Д.

Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
вул. Академіка Заболотного, 154, Київ, 03143, Україна

З восьми штамів Ralstonia solanacearum, ізольованих із різних колекцій, одержані препарати флагелінів. Їх хімічна ідентифікація показала присутність білка (55 - 92 %), вуглеводів (7 - 25 %), а також незначних кількостей нуклеїнових кислот (від 0,5 до 3,3 %) в залежності від досліджуваного штаму. Амінокислотний склад представлений 17 амінокислотами, переважаючими з яких були дикарбонові (глутамінова та аспарагінова) кислоти, а також аланін, лейцин і лізин. Кислі амінокислоти складають до 20 % від усіх амінокислот флагеліна. Пролін, тирозин, фенілаланін, гістидин, аргінін присутні в незначній кількості (1 - 6 %). Триптофан взагалі не виявлено, а метіонін і цистеїн практично в усіх препаратах флагелінів були відсутні. У двох штамів R. solanacearum 5712 та 8089 ідентифіковані наступні моносахариди: рамноза (20,1 і 79,9 % відповідно) і глюкоза (73,9 і 14,6 % відповідно). В препараті флагеліна R. solanacearum 5712 виявлена також ксилоза (6,0 %). У флагелінах інших штамів ідентифікувати моносахариди нам не вдалось, що, ймовірно, обумовлено присутністю в їх складі унікальних моносахаридів, відсутніх в стандарті, який був використаний нами для аналізу. Електрофорезом в поліакриламідному гелі показано, що досліджувані нами препарати флагелінів різних штамів R. solanacearum є гетерогенними й представлені кількома лініями з різними молекулярними масами від 14 400 до 94 000 Да. Результати серологічних досліджень дозволяють припустити наявність в складі препаратів джгутикових флагелінів антигенних детермінант вуглеводної природи, які ідентичні епітопам ЛПС деяких штамів R. solanacearum. Як показали дослідження, аналогічно ЛПС, флагеліни R. solanacearum не можуть бути використані як загальні антигени представників цього виду.

Ключові слова: Ralstonia solanacearum, препарати флагелінів, хімічна ідентифікація, серологічна активність.

Повний текст (PDF, рос)