Mikrobiol. Z. 2017; 79(4):30-39. Ukrainian.
doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj79.04.030

Синергізм антимікробної активності поверхнево-активних речовин
Nocаrdia vacсinii ІМВ В-7405 та антибіотиків

Пирог Т.П.1,2, Никитюк Л.В.1, Шевчук Т.А.2

1Національний університет харчових технологій
вул. Володимирська, 68, Київ, 01601, Україна

2Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
вул. Академіка Заболотного, 154, Київ, 03143, Україна

Мета. Дослідити антимікробну активність суміші поверхнево-активних речовин (ПАР) Nocardia vaccinii IMB B-7405 та антибіотиків амікацину і цефтріаксону щодо деяких бактерій. Методи. ПАР екстрагували з супернатанта культуральної рідини сумішшю хлороформу і метанолу (2 : 1). Для дослідження синергічної дії розчини антибіотиків і ПАР однакової (0,5 мг/мл) концентрації змішували у різних співвідношеннях (20 − 80 %, об’ємна частка). Антимікробну активність антибіотиків, поверхнево-активних речовин та їх суміші аналізували за показником мінімальної інгібуючої концентрації (МІК). Результати. Встановлено, що навіть за наявності 50 − 80% ПАР у суміші з амікацином та цефтріаксоном МІК останньої щодо Pseudomonas sp. МІ-2, Staphylococcus aureus БМС-1, Enterobacter cloacae С-8 становила у середньому 0,49 − 1,96 мкг/мл, у той час як мінімальна інгібуюча концентрація амікацину, цефтріаксону та поверхнево-активних речовин окремо перебувала у межах 0,98 − 125 мкг/мл. Висновки. Нижчі МІК суміші ПАР N. vaccinii IMB B-7405 та антибіотиків порівняно з мінімальною інгібуючою концентрацією цих препаратів окремо засвідчують їх синергічну дію щодо бактеріальних тест-культур.

Kлючові слова: Nocardia vaccinii ІМВ В-7405, поверхнево-активні речовини, антибіотики, антимікробна активність, синергізм.

Повний текст (PDF, укр)