Mikrobiol. Z. 2017; 79(4):12-20. Russian.
doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj79.04.012

Вплив умов культивування Bacillus subtilis ІМВ B-7023 та його стрептоміцинстійкого мутанту
на властивості поверхні цих бактерій

Рой А.А.1, Курдиш И.К.1, Остапюк С.Н.2, Савельев Ю.В.2

1Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
вул. Академіка Заболотного, 154, Київ, 03143, Україна

2Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України
Харківське шосе, 48, Київ, 02160, Україна

Мета. Вивчення впливу умов культивування Bacillus subtilis IMВ B-7023 та його стрептоміцинстійкого мутанту в середовищі з гліцерофосфатом кальцію на властивості поверхні клітин за допомогою методу інфрачервоної хроматографії з Фур’є перетворенням. Методи. В роботі були використані мікробіологічні, хімічні, фізичні, біохімічні та статистичні методи. Бактерії вирощували в мінеральному середовищі з гліцерофосфатом кальцію як джерелом фосфору та вуглецю або з гліцерофосфатом кальцію та глюкозою. Спектри характерних складових поверхні клітин Bacillus subtilis ІМВ В-7023 і його мутанту одержували методом ІК-спектроскопії з Фур’є перетворенням на відображення на приладі Tensor 37 фірми Bruker. Результати. Умови культивування бактерій в середовищі з гліцерофосфатом, як єдиним джерелом фосфору та вуглецю, або ж з гліцерофосфатом та глюкозою суттєво впливали на властивості поверхні клітин. Використовуючи метод ІК-спектроскопії з Фур’є перетворенням, були одержані ІК-спектри поверхні клітин, які свідчать про зміни в характеристиках інтенсивності піків. В залежності від джерела вуглецевого живлення на поверхні клітин відбувався перерозподіл тих чи інших функціональних груп, в основному, відповідних за амідну (білкову) групу NH-CO та простий ефірний зв’язок С-О, а також групи Р-О и Р-О-С. Висновки. Одержані результати свідчать про можливість утилізації гліцерофосфату Bacillus subtilis не тільки на поверхні клітин, як це мало місце у випадку використання бактеріями в якості джерела фосфору (де основну роль грали фосфатази, зв’язані з поверхневими структурами бацил), але й про участь інших ферментів, здатних розкладати дану сполуку за місцем вуглецевих зв’язків в молекулі, що дозволяє використовувати його в якості джерела вуглецю та фосфору одночасно.

Ключові слова: Bacillus subtilis ІМВ В-7023, стрептоміцинстійкий мутант, поверхня клітин бактерій, ІК- спектри.

Повний текст (PDF, рос)