Mikrobiol. Z. 2017; 79(4):3-11. Ukrainian.
doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj79.04.003

Вплив фізико-хімічних факторів на дегідрогеназну активність Azotobacter vinelandii ІМВ В-7076

Курдиш І.К., Герасименко І.О.

Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
вул. Академіка Заболотного, 154, Київ, 03143, Україна

Мета. На фізіолого-біохімічну активність бактерій, що входять до складу мікробних препаратів для рослинництва, може впливати ряд чинників. Метою роботи було дослідження впливу деяких фізико-хімічних факторів на дегідрогеназну активність Azotobacter vinelandii ІМВ В-7076 − компонента комплексного бактеріального препарату Азогран. Методи. В роботі застосовувались мікробіологічні, біохімічні та статистичні методи досліджень. Бактерії вирощували в умовах періодичного культивування. Дегідрогеназну активність визначали методом відновлення безбарвної солі 2,3,5-трифенілтетразолій хлориду (ТТХ) в червону сполуку трифенілформазан (ТФФ) в анаеробних умовах. Результати. Встановлено, що дегідрогеназна активність A. vinelandii ІМВ В-7076 досягає максимальних значень за температури культивування 28 оС в середовищі, що містить 10 г/л глюкози і має рН 9,0. Внесення в середовище іонів кальцію і магнію за певних концентрацій стимулювало дегідрогеназну активність досліджуваних бактерій, а іони заліза, навпаки, інгібували активність бактерій навіть в найменших дозах. Висновки. Визначена залежність дегідрогеназної активності бактерій A. vinelandii ІМВ В-7076 від ряду фізико-хімічних факторів середовища. Це розширює уявлення про властивості даних бактерій і дозволяє в певній мірі прогнозувати перспективність застосування препарату Азогран в різних агроекосистемах.

Ключові слова: Azotobacter vinelandii ІМВ В-7076, дегідрогеназна активність, фізико-хімічні фактори.

Повний текст (PDF, укр)