2017, том 79, №4

doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj79.04

Експериментальні праці 

Вплив фізико-хімічних факторів на дегідрогеназну активність Azotobacter vinelandii ІМВ В-7076
Курдиш І.К., Герасименко І.О.

Mikrobiol. Z. 2017; 79(4):3-11. Ukrainian.
doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj79.04.003

Резюме | Повний текст (PDF, укр)


Вплив умов культивування Bacillus subtilis ІМВ В-7023 та його стрептоміцинстійкого мутанту на властивості поверхні цих бактерійй
Рой А.А., Курдиш И.К., Остапюк С.Н., Савельев Ю.В.

Mikrobiol. Z. 2017; 79(4):12-20. Russian.
doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj79.04.012

Резюме | Повний текст (PDF, рос)


Роль поверхнево-активних речовин Acinetobacter calcoaceticus ІМВ В-7241 у руйнуванні біоплівок
Пирог Т.П., Савенко І.В., Луцай Д.А., Шевчук Т.А., Іутинська Г.О.

Mikrobiol. Z. 2017; 79(4):21-29. Ukrainian.
doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj79.04.021

Резюме | Повний текст (PDF, укр)


Синергізм антимікробної активності поверхнево-активних речовин Nocаrdia vacсinii ІМВ В-7405 та антибіотиків
Пирог Т.П., Никитюк Л.В., Шевчук Т.А.

Mikrobiol. Z. 2017; 79(4):30-39. Ukrainian.
doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj79.04.030

Резюме | Повний текст (PDF, укр)


Хімічна характеристика та серологічна активність препаратів флагелінів Ralstonia solanacearum
Броварська О.С., Войчук С.І., Варбанець Л.Д.

Mikrobiol. Z. 2017; 79(4):40-52. Russian.
doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj79.04.040

Резюме | Повний текст (PDF, рос)


Визначення близькоспоріднених звя’зків штаму Streptomyces globisporus 1912-2
Поліщук Л.В., Лук’янчук В.В.

Mikrobiol. Z. 2017; 79(4):53-65. Russian.
doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj79.04.053

Резюме | Повний текст (PDF, рос)


Властивості штамів Campylobacter jejunі, ізольованих із продукції птахівництва
Касяненко О.І., Фотіна Т.І., Фотіна Г.А., Гладченко С.М., Гніденко Т.Ю., Безрук Р.В.

Mikrobiol. Z. 2017; 79(4):66-74. Russian.
doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj79.04.066

Резюме | Повний текст (PDF, рос)


Ідентифікація гетеротрофних бактерій феросфери ґрунту та їх чутливість до пестициду лінурон
Ткачук Н.В., Зелена Л.Б., Парминська В.С., Янченко В.О., Демченко А.М.

Mikrobiol. Z. 2017; 79(4):75-87. Ukrainian.
doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj79.04.075

Резюме | Повний текст (PDF, укр)


Огляди літератури 

Агроекологічна інженерія в біоконтролі ризосфери рослин та формуванні здоров’я ґрунту
Гадзало Я.М., Патика М.В., Заришняк А.С., Патика Т.І.

Mikrobiol. Z. 2017; 79(4):88-109. Ukrainian.
doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj79.04.088

Резюме | Повний текст (PDF, укр)


Ювілеї і дати 

Іван Кирилович Курдиш

Mikrobiol. Z. 2017; 79(4):110-111. Ukrainian.

Резюме | Повний текст (PDF, укр)


Неллі Миколаївна Жданова

Mikrobiol. Z. 2017; 79(4):112-115. Ukrainian.

Резюме | Повний текст (PDF, укр)


Олександр Максимович Зайченко

Mikrobiol. Z. 2017; 79(4):116-118. Ukrainian.

Резюме | Повний текст (PDF, укр)