Mikrobiol. Z. 2017; 79(3):106-114. Ukrainian.
doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj79.03.106

Вільноіснуючі амеби як представники еукаріото-прокаріотичного
консорціуму бентонітових глин

Широбоков В.П.1, Понятовський В.А.1, Юришинець В.І.2, Чоботар А.П.1, Саламатін Р.В.3

1Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця
просп. Перемоги, 34, Київ, 03056, Україна

2Інститут гідробіології НАН України
просп. Героїв Сталінграда, 12, Київ, 04210, Україна

3Warszawski Uniwersytet Medyczny
ul. Chałubińskiego 5, 02-004 Warszawa, Rzeczpospolita Polska

Мета: дослідження різноманіття прокаріото-еукаріотичних мікроконсорціумів бентонітових глин. Методи: в дослідженнях використано класичні мікробіологічні та протистологічні методи виділення та накопичення мікроорганізмів, мікроскопічні методи дослідження морфологічних особливостей, осмо- та термотолерантний тести для оцінки патогенного потенціалу вперше знайдених «бентонітових» амеб та сучасні молекулярно-біологічні методи (ПЛР, секвенування) для визначення систематичного положення ізольованих мікроорганізмів. Результати: виділено та охарактеризовано представників еукаріото-прокаріотичних консорціумів бентонітових глин. Проведено морфологічне та молекулярно-генетичне типування ізольованих амеб та бактерій, що використовуються амебами як харчовий елемент – «годувальники». Встановлено, що «бентонітові» амеби відносяться до представників роду Acanthamoeba. Визначено їх патогенний потенціал, та показано, що вони здатні до активної взаємодії із умовно-патогенними мікроорганізмами. Дана модель може бути використана для дослідження ролі вільноіснуючих амеб в процесах поширення та виживання патогенних мікроорганізмів в зовнішньому середовищі.

Ключові слова: бентоніт, амеби, культивування.

Повний текст (PDF, укр)