Mikrobiol. Z. 2017; 79(3):72-83. Ukrainian.
doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj79.03.072

Оптимізація складу поживного середовища за методом Плакетта-Бермана для
підвищення активності ферментів целюлозолітичного комплексу Fennellia sp. 2806

Сирчін С.О., Павличенко А.К., Харкевич О.С., Наконечна Л.Т., Юр'єва О.М., Курченко І.М.

Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
вул. Академіка Заболотного, 154, Київ, 03143, Україна

Мета. Оптимізація складу середовища культивування аскоміцета Fennellia sp. 2806 для підвищення синтезу ферментів целюлазного комплексу з використанням методу Плакетта-Бермана; вивчення можливості застосування даного методу для підвищення синтезу компонентів мультиферментного целюлозодеградуючого комплексу. Методи. У роботі використовували спеціалізовані методи математичної статистики та методи визначення екзо-, ендоглюканазної та ксиланазної активностей за редукуючими цукрами. Результати. Оптимізація складу поживного середовища дозволила підвищити активність ферментів целюлазного комплексу Fennellia sp. 2806: ендоглюканазної – у 1,2, екзоглюканазної – 2,2, ксиланазної – 2,4 рази порівняно з вихідним поживним середовищем. Встановлено фактори, що мали найбільший вплив на кожну з досліджених активностей: сечовина, KH2PO4, пшенична солома, KCl, CoCl2. Висновки. Застосування методу Плакетта-Бермана є ефективним при оптимізації складу поживного середовища для синтезу мультиферментних целюлолітичних комплексів мікроскопічними грибами.

Ключові слова: ендоглюканаза, екзоглюканаза, ксиланаза, Fennellia sp., метод Плакетта-Бермана.

Повний текст (PDF, укр)