Mikrobiol. Z. 2017; 79(3):65-71. Ukrainian.
doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj79.03.056

Біохімічна активність чорнозему типового за різних систем землеробства

Цюк О.А., Кирилюк В.І., Ющенко Л.П.

Національний університет біоресурсів і природокористування України
вул. Героїв Оборони, 13, Київ, 03041, Україна

Мета. Дослідження біологічної активності ґрунту за показниками ферментативної активності, амоніфікаційної та нітрифікаційної здатності чорнозему типового у Лісостепу України. Методи. Протеазну, каталазну і фосфатазну активності досліджували за методикою Д.Г. Звягінцева, амоніфікаційну та нітрифікаційну здатності ґрунту визначали за методиками Є.М. Мішустіна. Результати. Найбільшу активність ферментативного комплексу ґрунту та процесів трансформації азоту спостерігали на варіантах екологічної системи землеробства. Промислова система землеробства інгібує ферментативну активність, нітрифікаційну та амоніфікаційну здатності ґрунту. Висновки. Зростання ферментативної активності та висока інтенсивність біохімічних процесів трансформації азоту сприяють формуванню високого біологічного стану чорнозему типового за екологічної системи землеробства.

Ключові слова: ферментативний комплекс, ґрунт, нітрифікаційна і амоніфікаційна здатності, система землеробства, чорнозем типовий.

Повний текст (PDF, укр)