Mikrobiol. Z. 2017; 79(3):56-64. Ukrainian.
doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj79.03.056

Жирнокислотний склад клітинних ліпідів Pseudomonas syringae,
ізольованих з агрофітоценозу зернових культур

Буценко Л.М., Савенко О.А., Пасічник Л.А., Щербина Т.М., Патика В.П.

Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
вул. Академіка Заболотного, 154, Київ, 03143, Україна

Ідентифікація фітопатогенних бактерій дає можливість не лише встановити причину хвороби рослин, а й визначити шляхи розповсюдження збудника, вивчити його біологічні особливості та організувати проведення заходів захисту рослин. Дослідження жирнокислотного складу клітинних ліпідів бактерій роду Pseudomonas, проведені багатьма авторами, показали важливість цієї ознаки для ідентифікації вказаної групи бактерій. Мета. Вивчити склад клітинних ліпідів штамів Pseudomonas syringae, які було ізольовано з уражених бактеріозами рослин жита і пшениці та з сегетальної рослинності пшеничного поля.  Матеріали. Роботу виконано за використання класичних мікробіологічних та біохімічних методів. Для одержання метилових ефірів жирних кислот бактеріальні клітини, які виросли на КА (картопляний агар) суспендували в метанолі, що містив 1,5 % сірчаної кислоти. Аналіз складу жирних кислот здійснено за використання хромато-мас-спектрометричної системи Agilent 6890N/5973 inert. Результати. Досліджено жирнокислотні профілі 33 штамів фітопатогенних бактерій виду P. syringae, які було ізольовано з рослин жита, пшениці і бур’янів, що росли в посівах пшениці. Встановлено, що всі штами бактерій мають схожі профілі жирних кислот. В якості домінантних виявлено жирні кислоти з парним числом вуглецевих атомів ‒ гексадеканова (С16:0), гексадеценова (С16:1) і октадеценова (С18:1). В якості мінорних компонентів виявляли додеканову, тетрадеканову, октадеканову кислоти. В усіх досліджених нами штамах ідентифікували гідроксизаміщені жирні кислоти: 3-гідроксидеканову (3-OH С10:0), 2- гідроксидодеканову (2-OH С12:0), 3-гідроксидодеканову (3-OH С12:0) кислоти. Висновки. Склад жирних кислот загальних клітинних ліпідів штамів P. syringae, які було ізольовано з уражених бактеріозами рослин жита і пшениці та з сегетальної рослинності пшеничного поля, є подібним і відповідає складу жирних кислот виду P. syringae. Встановлено, що відмінності в спектрі жирних кислот є особливістю кожного штаму і не корелюють з розділенням на патовари та серогрупуванням.

Ключові слова: Pseudomonas syringae, жирні кислоти, агроценоз пшениці, сегетальна рослинність.

Повний текст (PDF, укр)