Mikrobiol. Z. 2017; 79(3):36-43. Russian.
doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj79.03.036

Вплив високодисперсного сапоніту і діоксиду кремнію на хемотаксис
Azotobacter vinelandii ІМВ B-7076 і Bacillus subtilis ІМВ B-7023

Чуйко Н.В., Курдиш І.К.

Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
вул. Академіка Заболотного, 154, Київ, 03143, Україна

Мета. Дослідження впливу наночасточок сапоніту і діоксиду кремнію на рухливість і хемотаксис Azotobаcter vinelandii ІМВ В-7076 і Bacillus subtilis ІМВ В-7023 − компонентів комплексного бактеріального препарату Азогран. Методи. В експериментах застосовували мікробіологічні, фізико-хімічні, біохімічні і статистичні методи досліджень. Хемотаксис бактерій визначали модифікованим нами капілярним методом. Результати. Показано, що при внесенні в фосфатний буфер 0,05 ‒ 1,0 г/л наночасточок сапоніту і діоксиду кремнію спостерігалось стимулювання рухливості азотобактера. Ці часточки, як правило, не спричиняли впливу на його хемотаксис. Лише за наявності у середовищі 0,05 г/л діоксиду кремнію значення хемотаксисного індексу збільшувалось на 27 %. Внесення у середовище 0,05 ‒ 0,5 г/л діоксиду кремнію чи 0,05 ‒ 0,20 г/л сапоніту стимулювало рухливість бацил, в той час як їх хемотаксис знижувався.  Висновки. Взаємодія бактерій A. vinelandii ІМВ В-7076 і B. subtilis ІМВ В-7023 з наночасточками сапоніту і діоксиду кремнію супроводжувалась підвищенням рухливості клітин. Внесення у середовище 0,05 г/л діоксиду кремнію стимулювало хемотаксис клітин азотобактера до глюкози, тоді як сапоніт не впливав на цей процес. При вмісті в суспензії B. subtilis ІМВ В-7023 наночасточок цих мінералів хемотаксис бацил суттєво знижувався.

Ключові слова: хемотаксис, Azotobаcter vinelandii, Bacillus subtilis, високодисперсні часточки сапоніту і діоксиду кремнію.

Повний текст (PDF, рос)