Mikrobiol. Z. 2017; 79(3):27-35. Ukrainian.
doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj79.03.027

Регуляція антимікробної активності поверхнево-активних речовин,
синтезованих Nocardia vaccinii ІМВ В-7405

Пирог Т.П.1,2, Никитюк Л.В.1, Макієнко В.О.1, Шевчук Т.А.2, Іутинська Г.О.2

1Національний університет харчових технологій
вул. Володимирська, 68, Київ, 01601, Україна

2Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
вул. Академіка Заболотного, 154, Київ, 03143, Україна

Мета. Дослідження можливості посилення антимікробної активності поверхнево-активних речовин (ПАР), синтезованих Nocardia vaccinii ІМВ В-7405 за внесення у середовище Escherichia coli ІЕМ-1 і Bacillus subtilis БТ-2. Методи. Живі та інактивовані клітини бактерій-індукторів (E. coli ІЕМ-1 і B. subtilis БТ-2) вносили у середовище культивування продуцента ПАР на початку процесу і в експоненційній фазі росту. ПАР екстрагували з супернатанту культуральної рідини сумішшю хлороформу і метанолу (2 : 1). Антимікробні щодо бактерій та дріжджів властивості ПАР визначали за показником мінімальної інгібуючої концентрації (МІК). Результати. Встановлено,що внесення у середовище вирощування N. vaccinii ІМВ В-7405 як живих, так і інактивованих клітин E. coli ІЕМ-1 і B. subtilis БТ-2, супроводжувалося синтезом ПАР з підвищеною антимікробною активністю. Так, мінімальна інгібуюча концентрація щодо бактерій (E. coli ІЕМ-1, B. subtilis БТ-2, Pseudomonas sp. МІ-2, Proteus vulgaris ПА-12) і дріжджів Candida albicans Д-6 поверхнево-активних речовин, синтезованих за наявності E. coli ІЕМ-1 і B. subtilis БТ-2, становила 6−50 мкг/мл і була в 2,4 − 13 разів нижчою, ніж МІК ПАР, утворюваних на середовищі без бактерій-індукторів. Висновки. Наведені дані засвідчують можливість регуляції антимікробної активності поверхнево-активних речовин Nocardia vaccinii ІМВ В-7405 внесенням у середовище культивування продуцента клітин інших бактерій, зокрема E. coli ІЕМ-1 і B. subtilis БТ-2.

Kлючові слова: Nocardia vaccinii ІМВ В-7405, поверхнево-активні речовини, посилення антимікробної активності, бактерії-індуктори.

Повний текст (PDF, укр)