Mikrobiol. Z. 2017; 79(3):3-13. Ukrainian.
doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj79.03.003

Біосинтез фітогормонів ґрунтовими грибами Cladosporium cladosporioides

Білявська Л.О.1, Надкернична О.В.2, Копилова О.Б.2

1Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
вул. Академіка Заболотного, 154, Київ, 03143, Україна

2Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН України
вул. Шевченка, 97, Чернігів, 14027, Україна

Мета. Дослідити ріст-регулюючі активності культуральних рідин ґрунтових грибів роду Cladosporium та біосинтез ними фітогормональних речовин. Методи. Визначення ріст-регулюючої активності культуральної рідини грибів С. cladopsporioides 525 та С. cladopsporioides 495 проводили методом специфічного біотестування, вміст фітогормонів (ауксинів, цитокінінів та абсцизової кислоти) у супернатанті культуральних рідин –методом кількісної спектроденситометричної тонкошарової хроматографії. Результати. Показано, що ґрунтові гриби Cladosporium cladosporioides здатні до синтезу фітогормональних речовин стимулюючої дії: ауксинів, цитокінінів та гіберелінів. У результаті скринінгу відібрано два перспективних штами C. cladosporioides 525 та C. cladosporioides 495. Штам C. cladosporioides 495 значно переважав C. cladosporioides 525 як за сумарним рівнем синтезу ауксинів, так і за здатністю синтезувати фізіологічно активний для рослин ауксин – індол-3-оцтову кислоту. Серед цитокінінів, що синтезуються грибами, виявлено зеатин, зеатинрибозид, ізопентиніладенін та ізопентиніладенозин, загальний вміст яких майже не відрізнявся. Обидва штами грибів були здатні до утворення незначної кількості гіберелової кислоти. Висновок. Здатність досліджуваних штамів продукувати фітогормональні речовини ріст-стимулювальної дії дає змогу вважати їх перспективними для використання в сільськогосподарському виробництві.

Ключові слова: Cladosporium cladosporioides, фітогормони, ауксини, цитокініни, гібереліни.

Повний текст (PDF, укр)