2017, том 79, №3

doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj79.03

Експериментальні праці 

Біосинтез фітогормонів ґрунтовими грибами Cladosporium cladosporioides
Білявська Л.О., Надкернична О.В., Копилова О.Б.

Mikrobiol. Z. 2017; 79(3):3-13. Ukrainian.
doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj79.03.003

Резюме | Повний текст (PDF, укр)


Модифікація активності пептидаз Bacillus thuringiensis var. israelensis ІМВ В-7465 гідразид/гідразонними комплексами 3d-металів
Варбанець Л.Д., Нідялкова Н.А., Сейфулліна І.І., Пуля А.В., Скороход Л.С.

Mikrobiol. Z. 2017; 79(3):14-26. Russian.
doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj79.03.014

Резюме | Повний текст (PDF, рос)


Регуляція антимікробної активності поверхнево-активних речовин, синтезованих Nocardia vaccinii ІМВ В-7405
Пирог Т.П., Никитюк Л.В., Макієнко В.О., Шевчук Т.А., Іутинська Г.О.

Mikrobiol. Z. 2017; 79(3):27-35. Ukrainian.
doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj79.03.027

Резюме | Повний текст (PDF, укр)


Вплив високодисперсного сапоніту і діоксиду кремнію на хемотаксис Azotobacter vinelandii ІМВ B-7076 і Bacillus subtilis ІМВ B-7023
Чуйко Н.В., Курдиш І.К.

Mikrobiol. Z. 2017; 79(3):36-43. Russian.
doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj79.03.033

Резюме | Повний текст (PDF, рос)


Філогенетичний аналіз фітопатогенних бактерій роду Erwinia − збудників хвороб яблуні в Україні
Данкевич Л.А.

Mikrobiol. Z. 2017; 79(3):44-55. Ukrainian.
doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj79.03.044

Резюме | Повний текст (PDF, укр)


Жирнокислотний склад клітинних ліпідів Pseudomonas syringae, ізольованих з агрофітоценозу зернових культур
Буценко Л.М., Савенко О.А., Пасічник Л.А., Щербина Т.М., Патика В.П.

Mikrobiol. Z. 2017; 79(3):56-64. Ukrainian.
doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj79.03.056

Резюме | Повний текст (PDF, укр)


Біохімічна активність чорнозему типового за різних систем землеробства
Цюк О.А., Кирилюк В.І., Ющенко Л.П.

Mikrobiol. Z. 2017; 79(3):65-71. Ukrainian.
doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj79.03.065

Резюме | Повний текст (PDF, укр)


Оптимізація складу поживного середовища за методом Плакетта-Бермана для підвищення активності ферментів целюлозолітичного комплексу Fennellia sp. 2806
Сирчін С.О., Павличенко А.К., Харкевич О.С., Наконечна Л.Т., Юр'єва О.М., Курченко І.М.

Mikrobiol. Z. 2017; 79(3):72-83. Ukrainian.
doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj79.03.072

Резюме | Повний текст (PDF, укр)


Видовий склад мікобіоти компонентів мортмаси Betula pendula Roth українського Полісся
Голяка М.А., Волощук Н.М., Білоус А.М., Голяка Д.М., Василишин Р.Д., Білоус С.Ю.

Mikrobiol. Z. 2017; 79(3):84-97. Ukrainian.
doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj79.03.084

Резюме | Повний текст (PDF, укр)


Особливості абортивної інфекції в лізогенній системі Erwinia horticola
Златогурська М.А., Хлібійчук Ю.Ю., Мучник Ф.В., Романюк Л.В., Товкач Ф.І.

Mikrobiol. Z. 2017; 79(3):98-105.
doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj79.03.098

Резюме | Повний текст (PDF, англ)


Вільноіснуючі амеби як представники еукаріото-прокаріотичного консорціуму бентонітових глин
Широбоков В.П., Понятовський В.А., Юришинець В.І., Чоботар А.П., Саламатін Р.В.

Mikrobiol. Z. 2017; 79(3):106-114. Ukrainian.
doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj79.03.106

Резюме | Повний текст (PDF, укр)


Типування ізолятів вірусу шарки слив, виявлених в центральній Україні
Кириченко А.М., Щербатенко І.С., Антіпов І.О., Гринчук К.В.

Mikrobiol. Z. 2017; 79(3):115-124.
doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj79.03.115

Резюме | Повний текст (PDF, англ)


Виявлення вірусу мозаїки сої в деяких областях лівобережного лісостепу України
Міщенко Л.Т., Дуніч А.А., Шевченко Т.П., Будзанівська І.Г., Поліщук В.П., Андрійчук О.М., Молчанець О.В., Антіпов І.О.

Mikrobiol. Z. 2017; 79(3):125-136.
doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj79.03.125

Резюме | Повний текст (PDF, англ)


 Рецензії 

Рецензія на книгу Я.М. Гадзало, Н.В. Патыки, А.С. Заришняка «Агробиология ризосферы растений»
Іутинска Г.О.

Mikrobiol. Z. 2017; 79(3):137-139. Russian.

Резюме | Повний текст (PDF, рос)


Ювілеї і дати 

Вінніков Альберт Іванович

Mikrobiol. Z. 2017; 79(3):140. Ukrainian.

Резюме | Повний текст (PDF, укр)