Mikrobiol. Z. 2017; 79(2):86-94. Ukrainian.
doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj79.02.086

Особливості формування різноманіття еубактеріального комплексу ризосфери
буряка цукрового (Beta vulgaris) при застосуванні різних агрозаходів

Патика М.В.1, Борко Ю.П.2, Цюк О.А.1

1Національний університет біоресурсів і природокористування України
вул. Героїв Оборони, 13, корп. 4, Київ, 03041, Україна

2Інститут землеробства НААН України
вул. Машинобудівників, 2-Б, смт. Чабани, Київська обл., 08162, Україна

У статті проаналізовано особливості формування кількісного складу, різноманіття морфотипів, структуру розподілу домінуючих форм еубактеріального комплексу в ризосфері буряка цукрового та визначено їх екологічні індекси різноманіття. Вперше в умовах Лісостепу України методом піросеквенування виявлено та оцінено метагеном прокаріотів чорнозему типового, значну частку яких становили форми, що не детектуються класичними мікробіологічними методами. Встановлено, що застосування біологічної та екологічної систем землеробства обумовлює високий рівень різноманіття мікроорганізмів, а промислова система призводить до збіднення їх поліморфізму.

Ключові слова: прокаріоти, мікроорганізми, метагеном, піросеквенування, різноманіття, агрозаходи, чорнозем типовий, ризосфера, буряк цукровий.

Повний текст (PDF, укр)