Mikrobiol. Z. 2017; 79(2):78-85. Ukrainian.
doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj79.02.078

Біотехнологічна поліфункціональність метаболітного споро-кристалічного комплексу та
особливості культивування Bacillus thuringiensis

Патика Т.І., Бойко М.В., Патика М.В.

Національний університет біоресурсів і природокористування України
вул. Героїв Оборони, 13, корп. 4, Київ, 03041, Україна

Представлено дані про поліфункціональні властивості бактеріальних штамів природного типу B. thuringiensis var. thuringiensis з ентомотоксичними та антифунгальними ефектами щодо личинок Leptinotarsa decemlineata Say. і фітопатогенних мікроміцетів Venturia ssp., ізольованих з насаджень кісточкових культур. Показано, що аксенічна культура штаму B. thuringiensis № 87/3 після селекції in vitro має високий потенціал технологічності (титр метаболітного споро-кристалічного комплексу складає від 3,0 до 3,6 млрд/мл культуральної рідини), ентомоцидності (96,0 - 97,0 %) та антифунгальної дії, яка проявляється у змінах морфогенезу мікроміцету і ступені  інгібування проростання конідій в межах 86 - 93 %.

Ключові слова: B. thuringiensis var. thuringiensis, споро-кристалічний комплекс, ентомотоксична дія, антифунгальний ефект.

Повний текст (PDF, укр)