Mikrobiol. Z. 2017; 79(2):67-77. Ukrainian.
doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj79.02.067

Екзометаболіти штаму Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum ІМВ В-7524
з рістстимулювальною активністю

Грабова Г.Ю.1, Драговоз І.В.1, Леонова Н.О.1, Остапчук А.М.2, Авдєєва Л.В.1

1Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
вул. Академіка Заболотного, 154, Київ, 03143, Україна

2Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова
вул. Дворянська, 2, Одеса, 65082, Україна

Мета. Визначити якісний та кількісний склад екзометаболітів штаму Bасillus amyloliquefaciens subsp. plantarum IМВ В-7524, що зумовлюють його рістстимулювальну активність. Методи. Мікробіологічні, фізіологічні, фізико-хімічні: спектроденситометрична тонкошарова хроматографія, рідинна хромато-мас-спектрометрія. Результати. Встановлено, що супернатант культуральної рідини штаму B. amyloliquefaciens subsp. plantarum IМВ В-7524 за розведення у 200 та більше разів стимулює схожість насіння та накопичення біомаси рослинами озимої пшениці. За результатами специфічного біотестування встановлено, що такий ефект забезпечується речовинами з ауксиновою, цитокініновою та гібереловою активностями. Показано, що їх вміст у культуральній рідині становить 42, 70,5 та 341,9 мкг/г абсолютно сухої біомаси відповідно. Також серед екзометаболітів досліджуваного штаму виявлена абсцизова кислота. Висновки. Рістстимулювальна активність дослідженого штаму бацил зумовлена присутністю фітогормонів-стимуляторів у складі екзометаболітів: ауксинів, цитокінінів, гіберелінів, які можуть відігравати певну роль в індукції захисних реакцій рослин.

Ключові слова: Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum ІМВ В-7524, екзометаболіти, рістстимулювальна активніть, фітогормони.

Повний текст (PDF, укр)