Mikrobiol. Z. 2017; 79(2):57-66. Ukrainian.
doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj79.02.057

Дослідження целюлозодеградуючого ферментативного комплексу
Penicillium funiculosum Thom з різних місцеіснувань

Юр’єва О.М., Курченко І.М., Сирчін С.О., Павличенко А.К.

Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
вул. Академіка Заболотного, 154, Київ, 03143, Україна

Мета. Дослідження ендо-, екзоглюканазної та ксиланазної активності штамів Penicillium funiculosum з різних місцеіснувань на середовищі з пшеничною соломою. Методи. Об’єктами досліджень були 20 ендофітних та ґрунтових штамів P. funiculosum з колекції культур мікроскопічних грибів відділу фізіології та систематики мікроміцетів Інституту мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України. Ендо-, екзоглюканазну та ксиланазну активності визначали кількісними методами з використанням 3,5-динітросаліцилової кислоти. Результати. Штами P. funiculosum обох трофічних груп здатні синтезувати комплекс целюлозолітичних ферментів і ксиланазу. Ендо-, екзоглюканазна та ксиланазна активності проявлялись на штамовому рівні та більше варіювали у ендофітних штамів. Максимальні значення ендо-, екзоглюканазної та ксиланазної активностей ендофітів досягали 0,35 ± 0,07, 0,063 ± 0,002 і 96,1 ± 2,42 од/мл відповідно. Висновки. Вперше кількісними методами досліджено целюлазну та ксиланазну активності ендофітних та ґрунтових штамів P. funiculosum. Рівень досліджених ферментативних активностей залежав від штаму мікроміцета. Максимальною і мінімальною целюлозолітичною і ксиланазною активностями характеризувалися ендофітні штами.

Ключові слова: Penicillium funiculosum, ендофіти, сапрофіти, ендо-, екзоглюканазна та ксиланазна активності.

Повний текст (PDF, укр)