Mikrobiol. Z. 2017; 79(2):48-56. Ukrainian.
doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj79.02.048

Радіальна швидкість росту мікроскопічних грибів, ізольованих з гіпсокартону

Письменна Ю.Б., Курченко І.М.

Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
вул. Академіка Заболотного, 154, Київ, 03143, Україна

Мета. Дослідження швидкості колонізації мікроміцетами, виділеними з гіпсокартону, середовищ з різним вмістом гіпсокартону і його складових. Методи. Для визначення швидкості росту та тривалості лаг-фази використовували мінеральне середовище Чапека з додаванням розтертого гіпсокартону (СГК) або його складових: картону (СК) та осердя (СО) вмістом 0,5 %, 1 %, 2,5 %, 5 %, 10 %. Результати. Встановлено, що радіальна швидкість росту (Кr) досліджених культур на середовищах з додаванням гіпсокартону та його складових була достовірно вищою, ніж на контрольному середовищі. Швидкість росту Chaetomium globosum та Trichoderma viride була найвищою серед вивчених штамів (0,272 і 0,25 мм/год відповідно), у Neosartorya fsсheri, Aspergillus niger, Alternaria infectoria такі значення були дещо нижчими; а у Stachybotrys chartarum і Aspergillus favipes – вдвічі меншими. Середня радіальна швидкість росту не змінювалась на середовищах з різним вмістом осердя, а розвиток грибів на середовищі з картоном відповідав СГК. Тривалість лаг-фази розвитку колоній мікроскопічних грибів була довшою на 6 – 12 год на СО порівняно з СГК та СК для A. favipes, A. versicolor, C. cladosporioides і C. sphaerospermum. Висновок. Отже, склад середовища суттєво впливає на швидкість росту досліджених мікроміцетів, особливо вміст добавок. Швидкість радіального росту культур була максимальною і суттєво не відрізнялась на середовищах з додаванням 5 % і 10 % гіпсокартону. Встановлено, що всі досліджені фактори впливають на швидкість росту мікроміцетів, причому найбільшою мірою – вид мікроскопічного гриба та концентрація компонентів середовища.

Ключові слова: радіальна швидкість росту, тривалість лаг-фази, мікроскопічні гриби, гіпсокартон.

Повний текст (PDF, укр)