Mikrobiol. Z. 2017; 79(2):3-12. Russian.
doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj79.02.003

Філогенетичний аналіз колекційних штамів метанокислюючих бактерій

Романовська В.О.1, Белькова Н.Л.2, Парфенова В.В.2, Гладка Г.В.1, Мучник Ф.В.1, Таширев О.Б.1

1Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
вул. Академіка Заболотного, 154, Київ, 03143, Україна

2Лімнологічний інститут Сибірського відділення РАН
вул. Улан-Баторська, 3, Іркутськ, РФ

Мета. Провести філогенетичний аналіз і уточнити таксономічне положення колекційних штамів метанокислюючих бактерій (метанотрофи). Методи. Об’єкти дослідження – 22 штами облігатних метанотрофів, які зберігалися в Українській колекції мікроорганізмів (УКМ). Морфолого-фізіологічні властивості бактерій вивчали стандартними методами. Шлях асиміляції метану встановлювали, визначаючи в безклітинних екстрактах метанотрофів ключові ферменти метаболізму С1-сполук. Філогенетичне положення визначали побудовою дендрограм на основі генів 16S рРНК метанотрофів, що показують положення досліджуваного штаму серед близькоспоріднених і типових видів (пакети програм ClustalX 2.1, Mega v. 6.00) з використанням методу найближчих сусідів. Результати. Досліджені штами представлені родинами Methylococcaceae (рід Methylobacter) і Methylocystaceae (роди Methylocystis і Methylosinus). З огляду на результати філогенетичного аналізу і їх фенотипові властивості, вони віднесені до видів Methylobacter marinus (5 штамів), M. luteus (1 штам), Methylosinus trichosporium (3 штами), Methylocystis rosea (2 штами), M. hirsuta (1 штам). На філогенетичному дереві 9 досліджених штамів Methylobacter утворили два окремих кластера, які відрізняються також за фенотиповими ознаками від відомих видів і тому можуть становити нові види. Висновки. Філогенетичний і фенотиповий аналізи дозволили визначити таксономічне положення колекційних штамів метанотрофів.

Ключові слова: облігатні метанокислюючі бактерії, сиквенс генів 16S рРНК, філогенетичний аналіз, таксономічне положення.

Повний текст (PDF, рос)