Mikrobiol. Z. 2017; 79(1):114-126.

Явище фаг-фагової індукції у Erwinia “horticola” і походження фагів 49 і 59

Товкач Ф.І., Златогурська М.А.

Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
вул. Академіка Заболотного 154, Київ, 03143, Україна

В роботі вперше описано явище, яке автори означили як фаг-фагову індукцію. Його суть полягає в провокуванні виходу ендогенних фагів з бактеріальної псевдолізогенної клітини під дією екзогенних неспоріднених бактеріофагів. Продукція двох помірних фагів 49 і 59, а також вірулентного фага Е105 відбувається в результаті взаємодії фітопатогенної, аміловороподібної бактерії Erwinia “horticola” з каротоворіцинами типу фагових хвостових відростків, а також фагами Т2 і Т4 Escherichia coli. Наслідки фаг-фагової індукції за участю всіх трьох ендогенних факторів являються однаковими. Первинне утворення фагів внаслідок індукції відбувається по типу абортивної інфекції з утворенням надлишку таких компонентів віріона, як прокапсиди, окремі капсиди і хвостові відростки. В лізатах спостерігаються незвичайні сферичні утвори, ймовірно, фагової природи, котрі збираються в конгломерати різноманітної форми та розмірів.
Механізм фаг-фагової індукції поки залишається невідомим. Однак можна припустити, що популяція E.“horticola” являється псевдолізогенною, а індукція продуктивного чи лізогенного розвитку ендогенних фагів запускається за сигналінговим механізмом після завершення адсорбції екзогенного індукуючого бактеріофага та його подальшої реадсорбції.
З огляду на явище фаг-фагової індукції здійснено перегляд походження фагів 49, 59 і Е105, які мають розглядатися як фаги E.“horticola”, а не Pectobacterium (Erwinia) carotovorum.

Kлючові слова:  E.“horticola”, фаги 49, 59 і Е105, псевдолізогенія, фаг-фагова індукція, абортивна інфекція.

Повний текст (PDF, англ)