Mikrobiol. Z. 2017; 79(1):66-75.

Імунобіотики – новітні біотехнологічні препарати з антибактеріальними
та імуномодулювальними властивостями

Лазаренко Л.M.1, Бабенко Л.П.1, Бубнов Р.В.1, Демченко O.M.1, Зоценко В.М.1, Бойко Н.В.2, Співак М.Я.1,3

1Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
вул. Академіка Заболотного 154, Київ, 03143, Україна

2Ужгородський національний університет
вул. Підгірна 46, Ужгород, 88000, Україна

3ПРАТ «Діапроф»
вул. Світличного 35, Київ, 04123, Україна

Розроблено технологію отримання новітніх біотехнологічних пробіотичних препаратів на основі попередньо відібраних та охарактеризованих штамів лактобацил і біфідобактерій, які мають антибактеріальну дію і високий рівень здатності збалансувати імунну відповідь при інфекційних і запальних захворюваннях бактеріального, вірусного та грибкового генезу шляхом індукції цитокінів різної природи. Створено експериментальні моделі для вивчення імуномодулювальної активності пробіотичних штамів лактобацил і біфідобактерій  in vitro та in vivo. Встановлено, що пробіотичні штами Lactobacillus acidophilus IMВ B-7279, L. casei IMВ B-7280, Bifdobacterium animalis VKL та B. animalis VKВ, а також різні композиції на основі цих пробіотичних штамів є перспективними для створення високоефективних імунобіотиків з антибактеріальною та імуномодулювальною дією для лікування інфекційно-запальних захворювань, викликаних патогенними та умовно-патогенними мікроорганізмами.

Kлючові слова: лактобацили, біфідобактерії, імунітет, інфекції, хвороби, біотехнологічні препарати.

Повний текст (PDF, англ)