Mikrobiol. Z. 2017; 79(1):46-58.

Ендофітні гриби рослин сфагнових боліт Полісся України

Курченко І.М.

Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
вул. Академіка Заболотного 154, Київ, 03143, Україна

Ендофітні гриби безсимптомно існують у живих тканинах рослин-хазяїнів. Вивчено формування і співіснування асоціацій ендофітних мікроміцетів з мохами, ерикоїдними, трав’янистими і деревними рослинами на прикладі сфагнових боліт Полісся України, а також здійснено порівняльне дослідження фізіологічних властивостей ендофітних, фітопатогенних і ґрунтових ізолятів.
Існування ендофітних мікроміцетів у рослинах цієї екосистеми є загальним явищем, що об’єднує мохи, трав’янисті і деревні рослини у спільний трофічний ланцюг. На основі розповсюдження в різних рослинах і їх органах досліджені ендофітні мікроміцети належать до класів 2 і 3 (NC-ендофітів), тобто вони присутні в усіх органах болотних рослин і характеризуються значною різноманітністю. На підставі виявлення ендофітних видів у різних органах певних рослин і певних видів рослин цю класифікацію доповнено новими даними щодо значного біорізноманіття ендофітних мікроміцетів класу 2 в рослинах.
Вперше встановлено, що ендофітний спосіб існування мікроміцетів визначається екологічними і фізіологічними особливостями цієї групи: швидкою колонізацією різних видів болотних рослин, здатністю трансформувати більш токсичний базовий Т-2 токсин у його менш токсичні похідні, наявністю полігалактуроназної активності та її вищим рівнем, ніж у ізолятів з інших еконіш.

Kлючові слова: ендофітні мікроміцети, видове різноманіття, мутуалізм, ростові характеристики, гідролітична активність, трихотеценові мікотоксини, вітаміни групи В.

Повний текст (PDF, англ)